• Laboratorijske analize: KKS+LE, SE, glukoza, lipidni status, urea, kreatinin, AST, ALT, ukupni bilirubin, pregled urina.
  • UZ dojki.
  • Ginekološki pregled (pregled, ultrazvuk, kolposkopija, Papanicolau test i vaginalni sekret).
  • Opšti lekarski pregled interniste+EKG (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitaste žlezde, pregled srca i pluća, pregled stomaka, pregled ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, merenje telesne težine i visine, krvnog pritiska i temperature, ekg zapis).

Ukupno 14.000,00 dinara

 

NAZAD