Antikoagulantna terapija sprečava zgrušavanje krvi i stvaranje tromba, a ukoliko je tromb već nastao, ima za cilj kako da potpomogne njegovu resorpciju, tako i da onemogući njegovo širenje. 

Kada se primenjuje antikoagulantna terapija?

Antikoagulantna terapija se najčešće rutinski primenjuje u lečenju i sprečavanju duboke venske tromboze i plućne tromboembolije, sprečavanju i lečenju tromboembolijskih događaja vezanih za akutni infarkt srca, moždani udar i poremećaje srčanog ritma i kod pacijenata sa urođenim hiperkoagulabilnim stanjima (takozvani trombofilni poremećaji).
Isto tako, rizik za trombozu je povećan i kod pacijenata sa prekomernom težinom, šećernom bolešću, masnoća u krvi,…
  Poznato je da se kod određenih bolesti pacijentima preporučuje doživotno sprovođenje ORALNE ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE (Tbl.Farin, Sinkum 4, Sintrom 4 i sl.). Ova terapija ima za cilj da u strogo kontrolisanim uslovima smanji sposobnost krvi ka zgrušavanju (koagulaciji) i na taj način spreči ponovnu pojavu ili pogoršanje bolesti. Ova terapija je međutim uspešna i bezbedna samo ako se sprovodi pod stalnom kontrolom za to osposobljenih lekara i uz specijalizovane laboratorijske testove (Thrombotest).
  Za sprovođenje kontrole antikoagulantne terapije pacijenti iz Bačke Palanke i okoline su ranije morali da odlaze u Klinički centar u Novi Sad. Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da se sada ista takva kontrola sprovodi i u Poliklinici i laboratoriji “Medic” u Bačkoj Palanci na taj način što se zakazanog dana u našoj laboratoriji vrši Trombotest a specijalistički pregled odmah zatim obavlja iskusan i obučen specijalista iz Kliničkog centra Vojvodine.
 

 Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje ove naše zdravstvene usluge molimo Vas da se što pre javite na naš telefon 021/6041-737 ili da nas lično posetite u ulici Jug Bogdana broj 4.

Takođe vas molimo da ovu informaciju prosledite svim pacijentima koje poznajete a za koje znate da primaju antikoagulantnu terapiju. Za nepokretne bolesnike dolazimo u kućnu posetu radi uzimanja uzorka čiji se rezultat takođe pregleda od strane specijaliste koji zatim sačinjava plan uzimanja leka i daljih kontrola.