• Kolor doppler ehokardiografija

Kompletan dinamski ultrazvučni pregled srca:

-uvid u stanje srčanih šupljina i zidova ali i ponašanje zalistaka.

-procena eventualnog prisustva urođenih srčanih mana, vrste mane i procena stepena ozbiljnosti kao i prognoza iste.

-procena “snage” srca, kod bolesnika sa infarktom srca procena zahvaćene zone.

-ozbiljnost nalaza i preporuka o daljem lečenju.

-kontrola postoperativnog stanja srca i sl.

Sastavni deo pregleda je i pregled srčane kese, određivanje prisustva tečnosti u njoj, terapija i praćenje toka bolesti.

  • Kolor doppler krvnih sudova vrata

Pregledom karotidnih i vertebralnih arterija (najvažnije arterije vrata koje vode krv u mozak) danas se može pouzdano proceniti kvalitet krvnih sudova kao i količina krvi koja stiže do mozga. Na taj način, vrlo često, u mogućnosti smo da pouzdano pomognemo osobama sa omaglicama,vrtoglavicama, osećajem nesigurnosti. 

U rizičnu grupu spadaju pacijenti koji imaju povišen krvni pritisak, naročito varirajući, koji je čest razlog za nastajenje šloga.Ne treba zanemariti ni genetsku komponentu,jer veoma često kod pacijenata kod kojih nailazimo na promene krvnih sudova koje prednjače u odnosu na životnu dob,kasnije u razgovoru,saznamo da su njihovi najbliži srodnici rano oboleli od krvnih sudova, srca ili zajedno.Pušači su takođe rizična grupa za nastajanje promena na krvnim sudovima.Od posebnog značaja je ovaj pregled za pacijente kod kojih se registruju ozbiljna suženja karotidnih arterija,što u perspektivi,ako se ništa ne preduzme,vodi trajnom začepljenju ovog krvnog suda sa mogućim teškim neurološkim komplikacijama a ne retko i smrću.Današnja vaskularna hirurgija je na tom nivou da se napred opisani problemi sa lakoćom rešavaju sa samo nekoliko dana provedenih u bolnici nakon operacije sa izuzetno retkim komplikacijama.

  • Kolor doppler krvnih sudova ruku (gornjih ekstremiteta)

Pregled arterija obe ruke, od nivoa podključne arterije do završnih grana oko ručja podrazumeva registrovanje i najmanjih promena koje mogu da dovedu do suženja arterija kada se pacijenti žale na hladne ruke,promenu boje kože,trnjenje,bol… U mogućnosti smo da pratimo izged površnih i dubokih vena ruku kao i kvalitet protoka kroz njih, što je od posebnog značaja za procenu prisustva ili odsustva tromboze naročito ako postoji otok ruke, crvenilo,bol.

  • Kolor doppler krvnih sudova nogu (donjih ekstremiteta)

Ako postoji bol (naročiti pri hodu),promena u boji kože,osećaj hladnoće u delu noge ili u celoj nozi, ..to je znak da postoje promene na krvnim sudovima, bilo kao suženje ili začepljenje arterije, koje se mogu precizno registrovati ovim pregledom.U rizičnu grupu naročito spadaju pacijenti koji imaju hipertenziju i srčane tegobe(angina pektoris, preskakanje srca), dijabetičari, pušači (pušačka noga), pacijenti sa povećanim vrednostima masnoće u krvi, oni koji imaju porodično opterećenje (šlog i infarkt u bližoj familiji). Takođe,otok noge,bol,crvenilo,.. zahteva hitan pregled kako bi se isključilo ili potvrdilo postojanje tromboze,posebno opasne tromboze dubokih vena nogu koja zahteva hitnu terapiju od strane vaskularnog hirurga ili čak hospitalizaciju jer postoji realna opasnost prodora trombnih masa u plućno tkivo sa ozbiljnim, često fatalnim ishodom ako se u kratkom vremenu ne preduzmu mere intenzivnog lečenja .

  • Kolor doppler krvnih sudova penisa i skrotuma

Pacijenti koji imaju problem sa impotencijom i sterilitetom nophodno je da se podvrgnu ovom pregledu, jer suženje arterija penisa ili skrotuma dovode do loše ishranjenosti tkiva i utiču na potenciju. Pri povredama skrotuma i penisa kao i kod otoka, promena u boji i strukturi kože i drugim patološkim stanjima koje potiču od strane muških polnih organa, svakako ovaj pregled pomaže da se postavi prava dijagnoza, a potom i lečenje.

  • Kolor doppler abdominalne aorte

Pregled trbušne aorte podrazumeva određivanje njenog pravca, položaja,izgleda zida i njegovog poprečnog dijametra (promera ) – ako postoji sumnja na proširenje aorte (aneurizma) i kvalitet protoka krvi u tom segmentu.Takođe aterosklerotske promene mogu da dovedu do jako izraženog suženja promera trbušne aorte ali i njenih magistralnih grana kojima se ishranjuju creva, bubrezi, jetra … ali i donji ekstrremiteti.Pacijenti koji imaju kardiovaskularne tegobe,dijabetičari,pušači,oni koji imaju povećane masnoće u krvi,oni sa porodičnim opterćenjem za ove bolesti kao i nakon trauma i drugih patoloških stanja, spadaju u grupu rizičnih pacijenata kod kojh se mogu naći promene na ovoj jako važnoj arteriji i blagovremeno potražiti savet vaskularnog hirurga ukoliko zatreba.

NAZAD