Masno tkivo može se pojaviti u svim uzrastima i dobima života i na svim mestima na telu. Pacijenti ih obično napipaju kao kuglice ispod kože. Takodje, nastanak i razvoj masnog tkiva nije praćen bolom izuzev ako ne dodje do upale ateroma ili naglog rasta lipoma.

Veličina masnih tkiva je najčešće od 5 mm do nekoliko centimetara. Kod nekih osoba postoji genetska uslovljenost i tada postoje multipli lipomi.

 

Hirurško uklanjanje ateroma ili masnog tkiva

Uklanjanje ateroma ili masnog tkiva hirurškim putem je najčešći način uklanjanja ateroma. Ova intervencija se obavlja u lokalnoj anesteziji. Hirurškim instrumentom se napravi tanka linija dužinom vrha ateroma. Posebnim instrumentima se oslobodi kapsula od okolnog tkiva tako da rez na koži ostane gotovo duplo manji od prvobitne veličine ateroma. Nakon toga se izvadi sadržaj i stave konci. Na mestu intervencije ostaje sterilna gaza. Previjanje je nakon 24 časa od intervencije a kvašenje mesta intervencije je moguće nakon 48 sati. 

Uklanjanje lipoma

Lipomi su odnosu na aterome potpuno druga vrsta masnog tkiva. Lipomi ne sadrže kapsulu koja ih jasno odvaja od okolnog tkiva a sastoje se iz ćelija masnog tkiva koje se ubrzano uvećavaju stvarajući kuglicu ispod koće. Lipomi su uvek pokretni u odnosu na okolnu kožu a bol mogu izazvati samo ako svojim rastom pritiskaju nervne strukture. Lipomi se uklanjaju samo hirurški i u lokalnoj anesteziji. Kod ove vrste masnog tkiva nešto je veća mogućnost recidiva (ponovne pojave) nego kod ateroma. Razlog je u nejasnim granicama masnih ćelija.

U retkim sitacijama tokom intervencije hirurg odluči da uzorak koji uklanja pošalje na patohistološku analizu.

Kod nas možete obaviti pregled, zakazati konsultacije ili izvršiti intervenciju uklanjanja masnog tkiva.

021/6041-737 MEDIC

NAZAD