Abdominalna hirurgija podrazumeva hirurški zahvat organa unutar abdomena. Ovo uključuje hirurgiju
želuca, žučne kese, tankog creva, debelog creva (kolona) , jetre, pankreasa, slezine, jednjaka i slepog
creva (apendiksa). Razlozi za abdominalnu hirurgiju mogu biti: infekcija, obstrukcija, tumori ili zapaljenski
procesi.

Priprema za abdominalne operacije

Prilikom preoperativne pripreme urade se laboratorijski testovi, snimak pluća i testovi za ispitivanje srčane funkcije uz konzultaciju internista i anesteziologa. Uklanjanje dlaka se vrši posebnim strojevima za skidanje dlaka neposredno prije operacije jer brijanje je povezano sa većom incidencijom infekcija zbog oštećenja kože. Koža se opere dezinfekcionim sredstvima od bradavica do pubične regije. Šest sati prije operacije se ne uzima hrana i tečnost.

Postoperativno praćenje pacijenata

Nakon operacije medicinske sestre provjeravaju sadržaje drenova, da li pacijent zadovoljavajuće diše i bilježe unos tečnosti, količinu izlučene mokraće i drugih tekućina. Pacijent se savjetuje da udahne duboko svaki sat, provjerava se prohodnost disajnih puteva, krvarenja rana i slično. Prate se vitalni parametetri pacijenta. Pacijenti ovisno o operativnom zahvatu ne uzimaju hranu na usta u periodu od nekoliko sati do nekoliko dana i u tom periodu primaju infuzione otopine.

NAZAD