Vaskularna hirurgija je oblast hirurgije koja se bavi svim problemima vezanim za krvne sudove( arterijama, venama i limfaticima ). Poseban segment rada vaskularnog hirurga je angiologija, koja pre svega obuhvata dijagnostiku i konzervativno lečenje najrazličitije vaskularne patologije.

Vaskularna oboljenja mogu biti lokalizovana na arterijama, venama i limfaticima. Najgrublje uzevši, oboljenja arterija se manifestuju ishemijom, a oboljenja vena i limfatika se manifestuju venskim ili limfnim zastojem (otokom). Pored oboljenja, značajne su i povrede krvnih sudova, pri čemu se povrede arterija manifestuju kliničkim sindromom hemoragije i/ili ishemije, povrede vena se manifestuju venskim krvavljenjem, a povrede limfatika limforejom. 

Tegobe koje zahtevaju da se obavi pregled vaskularnog hirurga su: bol ili grčevi u rukama /nogama tokom određenih aktivnosti ili u određenom položaju, noćni bol koji remeti san, pojava rana koje ne zarastaju, prolazni ataci ishemije mozga (TIA) ili preležan moždani udar (CVI), gubljenje na težini i bol nakon uzimanja obroka, vidljive proširene vene na nogama, otok dela ili cele ruke/ noge sa ili bez promene boje i temperature kože i tako dalje.

Pregled vaskularnog hirurga je složen specijalistički pregled, uglavnom je bezbolan i ne zahteva primenu invazivnih instrumenata (uobičajeno se koriste slušalice, traka sa centimetarskom podelom, eventualno manžetna za merenje krvnog pritiska). Traje prosečno oko 20-30 minuta, osim u složenijim slučajevima , kada je za dobijanje precizne dijagnoze potrebno uraditi i dodatna ispitivanja. Nije neophodna nikakva prethodna priprema bolesnika.

NAZAD