Interna medicina je grana i specijlnost medicine koja se bavi dijagnostikom i nehirurškim lečenjem bolesti odraslih osoba, naročito oboljenja unutrašnih organa. Doktor interne medicine koji se naziva i ,,Internista” tokom osnovnih studija i specijalizacije obučava se na koji način da prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti od kojih obolevaju odrasle osobe. I ako sam naziv interna medicina upućuje na unutrašnje organe, internista leči čoveka kao celinu, a ne samo poje dinačne organe. Pregled kod interniste zakazati na broj 021/6041-737.

 

KARDIOLOGIJA    
PLUMOLOGIJA
GASTROENTEROLOGIJA
ONKOLOGIJA
ENDOKRINOLOGIJA

 

 

 

 

NEFROLOGIJA