Endokrinologija se bavi proučavanjem hormona, mnogobrojnih žlezda koje ove hormone izlučuju i njihovog uticaja na funkcije ciljnih tkiva i organa na koje oni deluju. U endokrine žlezde spadaju pankreas, tiroidna žlezda, paratiroidne žlezde, nadbubrežne žlezde, hipofiza i polne žlezde (gonade). Bubrezi, kosti i masno tkivo takođe imaju endokrine funkcije. Oboljenja nastala zbog poremećaja funkcije žlezda sa unutrašnjim izlučivanjem nastaju ili zbog nedovoljnog ili zbog preteranog lučenja hormona. Ova oboljenja dovode do teških poremećaja zdravlja i potrebno ih je što pre dijagnostikovati i adekvatno lečiti.

Endokrinološki pregled je potpuno bezbolan, i traje u proseku 20-30 minuta, a po potrebi i duže.

Pregled uključuje:

• anamnezu- razgovor sa pacijentom o sadašnjim tegobama, hroničnim bolestima (ukoliko boluje od njih), prethodnim operacijama, prethodnim bolničkim lečenjima, bolestima u porodici, životnim navikama itd…
• uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji).
• fizikalni pregled (inspekciju, palpaciju, auskultaciju, merenje tenzije i EKG).
• savet i preporuku za dalji terapijski plan (ukoliko postoji potreba) i predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ultrazvučno snimanje, CT …).

Dijagnostika i lečenje bolesti metabolizma i žlezda sa unutrašnjim izlučivanjem

Dijagnostika

  • Pregled specijaliste endokrinologa
  • Ultrazvuk štitne i paratiroidne žlezde
  • Ultrazvučni pregled pankreasa i nadbubrežnih žlezdi
  • Laboratorijska dijagnostika
  • Biopsija radi uzimanja uzoraka za PH analizu
  • Patohistološka dijagnostika