Kronova bolest je nespecifično zapaljenjsko oboljenje digestivnog trakta i spada u grupu inflamatornih bolesti creva (IBC). IBC obuhvataju dve slične bolesti: Kronovu bolest i ulcerozni kolitis koji se u oko 10% bolesnika ne mogu razlikovati. Kronova bolest može da zahvati bilo koji segment digestivnog trakta, od usta do anusa, ali u velikoj većini slučajeva ileum (deo tankog creva) i kolon (debelo crevo). Kronova bolest ima još nekoliko naziva: ileitis, regionalni enteritis, ileokolitis.

 Simptomi kronove bolesti  se najčešće ispoljavaju kroz pojave kao što su: rane u ustima, sluzava i krvava stolica , bolovi u stomaku, gubitak telesne težine i povišena temperatura. Neretko se javljaju i kožni osip, crvenilo očiju, bolovi u zglobovima i problemi s jetrom dok se nešto ređe  javlja i nadutost stomaka,noćno znojenje,bolovi, krvarenje iz rektuma i analni čirevi.Većina pacijenata prolazi kroz različite faze bolesti: tegobe mogu biti vrlo blage, ali i toliko intenzivne da je neophodna hospitalizacija -bolničko lečenje a  ponekad čak i hirurška intervencija. Stručnjaci ističu da ukoliko se simptomi kronove bolesti  blagovremeno prepoznavaju to može biti od velikog značaja i da lečenje treba započeti što ranije. Nažalost, nije retkost da se početni znaci bolesti ignorišu i da se dijagnoza postavi tek posle nekoliko godina nakon pojave prvih simptoma.Kronova bolest creva se tako deli i na pod-tipove zavisno od njenog lokalizovanja ,specifičnosti simptoma i težine oboljenja.Pa imamo bolest ograničenu samo na debelo crevo,tanko crevo,zatim na bolest koju lokalizujemo samo po zidovima tankog creva, kao i kronovu bolest i na tankom i debelom crevu..

DIJAGNOZA

 Dijagnozu treba uzeti u obzir kod svih bolesnika s prolivom, sa ili bez krvi, i bolom u trbuhu. Moguća su atipična ispoljavanja, povišena telesna temperatura neobjašnjenog porekla bez crevnih simptoma ili vancrevna ispoljavanja, recimo artritis ili oboljenje jetre. Kako Crohnova bolest može da zahvati i tanko crevo, treba je uzeti u obzir u svim oblicima malapsorpcionih sindroma, intermitentnoj crevnoj opstrukciji i abdomenskim fistulama.

 Analize krvi su nespecifične. Mogu da pokažu umerenu anemiju (normohromnu, normocitnu ili hipohromnu), povišenu sedimentaciju, leuko i trombocitozu, hipoproteinemiju. Proliv može da dovede do poremećaja elektrolita, a malapsorpcija u Crohnovoj bolesti do steatoreje.

 Proširenost bolesti utvrđuje se rendgenskim pregledom tankog creva barijumom i irigografijom. Ovi mogu da pokažu promene izgleda sluznice, duboke ulceracije i patognomični ,,znak vrpce ili žice “. Promene često zahvataju ileum i kolon u kontinuitetu. U hroničnim slučajevima mogu da nastanu strikture. Lezije creva su obično diskontinuirane.

KRONOVA BOLEST LEČENJE

 Kada je u pitanju zvanična medicina i kronova bolest, lekar će odrediti terapiju u zavisnosti od zahvaćenosti digestivnog sistema, simptoma i  opšteg stanja bolesnika. Sulfasalazin je jedan od prvih lekova koji se koriste za lecenje kronove bolesti ,alo ograničene samo na bolesti debelog creva. Primenjuju se i 5-aminosalicilati (5-ASA) slični su sulfasalazinu,ali rede izazivaju alergije i glavobolje. Propisuju se i antibiotici, kao i imunomodulatori koji menjaju funkcionisanje imunološkog sistema ublažavaju upale. U poslednje vreme koristi se i novi lek inflikimab, koji neutrališe TNF (tumor necrosis factor )proizvod upalne reakcije organizma. On se propisuje pacijentima koji ne odgovaraju na lekove „prve linije odbrane“ Naročito je efektan kod bolesnika sa fistulama. Svakako treba izbegavati nesteroidne antiupalne lekove jer mogu pogoršati simptome oboljenja .Ulcerozni kolitis i kronova bolest znaju imati veoma slične simptome – koji se ponekad i ne mogu razlikovati(10% slučajeva),pa je potrebno uraditi temeljnu i detaljnu dijagnostiku da bi i lečenje moglo biti uspešno.

NAZAD