Bolesti srca i krvnih sudova su najčešći uzrok smrti u civilizovanim zemljama. Zato su redovni pregledi već posle četrdesete godine neophodni za njihovo rano otkrivanje i uspešno lečenje. 

 U poliklinici i laboratoriji „Medic“ moguće je obaviti sve preglede potrebne za sprečavanje kardiovaskularnih bolesti ali i za tačnu dijagnozu bolesti ako se ona već razvila. 

 Među dopunskim pregledima prvo mesto zauzimaju elektrokardiografsko snimanje srca (EKG) i ehokardiografija (snimanje rada srca pomoću ultrazvuka). Pomoću ova dva pregleda može se otkriti i dijagnostikovati većina bolesti srca ukoliko su se one već razvile. Ponekad za tačnu dijagnozu neophodno je uraditi ponovno snimanje EKG pod opterećenjem (na bicikl-ergometru) kako bi se otkrile i skrivene promene koje se običnim snimanjem EKG ne mogu videti. Zato se u slučajevima gde se poremećaji rada srca ili krvnog pritiska pojavljuju samo povremeno neophodno je uraditi tzv. Holter monitoring tj. beleženje EKG i merenje krvnog pritiska tokom 24 sata jer se samo na taj način ove promene mogu otkriti.

 Od laboratorijskih pregleda svakako je najvažnije merenje tzv. lipidnog statusa što podrazumeva određivanje koncentracije ukupnog holesterola, HDL (dobrog) holesterola i triglicerida (masti) u krvi. Na osnovu tih rezultata kao i podataka o EKG-u i prisustvu faktora rizika izračunava se verovatnoća razvoja ateroskleroze. 

 Ukoliko neki od potrebnih postupaka dijagnostike ili lečenja nije moguće obaviti u našoj ustanovi pacijent dobija uputstvo gde i kako da taj postupak obavi.