Neurologija je grana medicine koja se bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema, tj. mozga, kičmene mozdine, perifernih nerava i mišića.

Tegobe: glavobolja i drugih bolova, vrtoglavica, kriza svesti, utrnulosti, grčeva, slabosti, tremora, smetnji govora, zaboravnosti… U tome izuzev neuroloskog pregleda ponekada shodno potrebi i preporukama upotrebljavaju se sledeće dodatne dijagnostičke metode: neurofiziološke ( EEG, EMG, EP ), neuroradiološke ( Rentgen, Doppler krvnih sudova, CT ili MRI, itd. ), laboratorijske ( pregled likvora, hormonalne i druge analize ), neuropsihološke, pato – histološke i neurogenetske.

Lečenje pojedinih neuroloških bolesti moze biti vrlo “jednostavno”, dok drugih vrlo kompleksno. Pri tome se upotrebljavaju razlicite formulacije lekova, operativno lečenje, fizikalne procedure, logopedski tretmani.
Ovom medicinskom disciplinom se bave lekari – specijalisti neurologije, koji pri tome upotrebljavaju neurološki pregled kao svoj „instrument“. Pregled nije neprijatan i u osnovi nije bolan, a prosečno vremensko trajanje je od 30 – 60 minuta.

Neurološki pregledi u poliklinici “MEDIC” obavljaju se  svakodnevno.

📘Neurološke bolesti – Neurološke smetnje. Multipla skleroza, parkinsonova bolest, alchajmer, demencija, migrena, tumor mozga, epilepsija, autizam… I u ovom slučaju ove bolesti sve češće se povezuju sa ishranom i životnim navikama, pogotovu ishranom bogatom neuro stimulatorima poput aspartama i MSG-a a sve češće i šećerom i mlekom.