Glaukom je bolest koju karakteriše progresivno oštećenje nervnih vlakana mrežnjače I očnog nerva. To su strukture oka  koje su zadužene za prenos svetlosnih signala do centara u mozgu u kojima se formira slika predmeta koje posmatramo.

Posledica oštećenja nervnih vlakana je postepeni ali progresivni gubitak vida. Nelečeni glaukom u uznapredovaloj fazi dovodi do potpunog gubitka vida.

Imajući to u vidu kao I činjenicu da je glaukom nezgodan za dijagnozu jer ne daje nikakve simptome sve do uznapredovalog stadijuma bolesti, on je jedan od vodećih uzroka slepila u svetu.

Glaukom (=zelena mrena) je uopšteni naziv za različite bolesti oka, koje uglavnom imaju iste tri osnovne karakteristike:
• povišen očni pritisak
• smanjeno vidno polje
• udubljenje papile sa gubitkom mase (atrofije) optičkog nervaU većini slučajeva, povišen očni pritisak igra važnu ulogu u pojavi glaukoma. Poremećaj u oticanju komorne tečnosti u prednju komoru oka dovodi do disbalansa kontinuiranog stavranja očne vodice kao i njenog oticanja. Tečnost se nakuplja u oku, povećavajući pritisak. Povišen očni pritisak šteti uglavnom osetljivim optičkim nervima. Oštećeno nervno tkivo tada ne može više da šalje sve informacije do mozga i tako dolazi do oštećenja vidnog polja, što je tipičan simptom za glaukom.
Takođe, postoje i pacijenti sa glaukom koji imaju normalan očni pritisak, međutim to znači da govorimo o drugim faktorima kao i njihovim uzrocima. Određenu ulogu zbog toga može da ima, npr. cirkulacija očnih nerava i retine. Onda to dovodi do vaskularnih bolesti i previše visok ili previše nizak krvni pritisak.Obično razlikujemo četiri različita oblika glaukoma:
• primarni glaukom otvorenog ugla
• primarni glaukom zatvorenog ugla (= akutni glaukom/ glaukomski napadi)
• sekundarni glaukom, povišen očni pritisak kao posledica neke druge bolesti ili opšteg stanja bolesti
  • Učestalost i faktori rizika

U industrijskim zemljama glaukom je jedan od najčešćih uzroka slepila. Procenjuje se da 1% stanovništva boluje od glaukoma, ili je barem izloženo velikom riziku dobijanja glaukoma. Najčešći oblik glaukoma je primarni glaukom otvorenog ugla. Starija populacija je naročito sklona ovom oboljenju. Učestalost pojave ove bolesti je najmanje osam puta veća kod osoba od 70-80 godina starosti, nego što je kod osoba od 30-40 godina starosti. U slučaju glaukoma sa otvorenim uglom, zajedničku ulogu imaju sledeći faktori rizika:

• starost preko 65 godina
• česta pojava glaukoma u porodici
• dijabetes mellitus
• bolesti kardiovaskularnosg sistema
• teška zapaljenja očiju
• izrazita kratkovidost
• lečenje sa kortizonom

I muškarci i žene mlađe životne dobi oboljevaju od glaukoma podjedanko često. Od akutnog glaukoma može, u principu, da se oboli u svakom životnom dobu, ali učestalost oboljevanja se povećava sa godinama. U poznim godinama života žene češće oboljevaju nego muškarci. Važni faktori rizika su:

• Očna jabučica je prekrataka, što se često pojavljuje u slučaju hipermetropije (dalekovidost)
• česta pojava glaukoma u porodici
Primarni kongenitalni glaukom nastaje retko i pod normalnim okolnostima se pojavljuje u prvim godinama života. Jasno je da postoji sklonost ka glaukomu, ali tačan način nasleđivanja još uvek nije poznat.

  • Simptomi

Primarni glaukom otvorenog ugla je asimptomatski duže vreme, što znači da pacijent neće primetiti da boluje od njega. U tipičnim slučajevima, pacijenti ne osećaju ni bol. Sa povišenim očnim pritiskom se međutim, zbog tzv. epitelnog edema, mogu pojaviti obojeni krugovi ili izmaglica se može videti oko izvora svetlosti. Pod tzv. epitelnim edemom podrazumevamo akumulaciju tečnosti u gornji sloj rožnjače. U poodmakloj fazi dolazi do oštećenja vidnog polja ili čak i do slepila.
Akutni glaukom se odlikuje tvrdim, crvenim okom sa zenicom koja ne reaguje na svetlo i uz njega se vezuje i bol i poremećaji vida. Često se mogu posmatrati i opšti simptomi kao što su glavobolja, mučnina i povraćanje. Primarni kongenitalni glaukom kod obolele dece, se odlikuje vlažnim očima koje su i osetljive na svetlost i grčevitim kontrakcijama kapaka. Kod novorođenčadi sa veoma velikim očima postoji sumnja i svakako se treba konsultovati sa stručnjakom. Sekundarni glaukom može, u zavisnosti od postojećeg stanja, da bude bez simptoma ili može biti povezan sa svim navedenim simptomima.
  • Dijagnoza

Primarni glaukom otvorenog ugla
Za pouzdanu dijagnozu primarnog glaukoma otvorenog ugla je važno, u svakom slučaju, merenje očnog pritiska, vidnog polja i papile i optičkog nerva. Za dijagnostikovanje glaukoma, ponekad je potrebno mnogo godina kontrole njegovog napretka uz dokumentaciju o svim nalazima.Akutni glaukom
Navedeni simptomi su ključni znaci postojanja akutnog glaukoma. Oftalmolozi onda mogu lako da potvrde dijagnozu merenjem očnog pritiska i ispitivanjem prednjih segmenata oka i kao i ugla komore oka.Primarni kongenitalni glaukom
Pouzdana dijagnoza kongenitalnog glaukoma se može odrediti samo ispitivanjem obolele dece pod anestezijom.Sekundarni glaukom
Kod sekundarnog glaukoma povišen očni pritisak se nalazi na prvom mestu u postavljanju dijagnoze. Dijagnoza se onda odvaja od postojećih oboljenja.Gornja granica očnog pritiska je cca. 21-23 mm Hg (Hg = živa). Pritisak ima tendenciju da raste u poznim godinama života. Takođe je bitno spomenuti da uprkos očnom pritisku, koji je u gornjim granicama normale, glaukom može i dalje da postoji. U ovakvim slučajevima, iako je očni pritisak stabilan i u granicama normale, međutim za oko je pritisak previsok i samim tim utiče na oko izazivajući oštećenja. S druge strane, visok pritisak ne mora uvek da označava postojanje glaukoma. U ovom slučaju indivudualna granica tolerancije oka je veća od normalne.
  • Terapija

Medikamentnozna terapija se nalazi na prvom mestu, u lečenju primarnog glaukoma sa otvorenim uglom, i to sa ciljem snižavanja očnog pritiska. Lekovi koji se primenjuju u terapiji su obično kapi za oči. Postoje različite klase aktivnih supstanci koje se mogu kombinovati. U slučajevima kada medikamentnozna terapija nije dovoljna, u određenim slučajevima se može koristiti laserski tretman. Efekat sniženog pritiska je mali i nije trajan. U tom slučaju alternativno rešenje je operacija. Operacija se obično vrši pod lokalnom anestezijom, cilj operacije je stvaranje novih puteva za oticanje očne vodice.

Akutni glaukom zahteva hitno lečenje. Pre svega, ovo stanje zahteva medikamentoznu terapiju za snižavanje očnog pritiska, a potom sledi i operacija (alternativno, laserom). Terapija za lečenje kongenitalnog glaukoma se uvek određuje postepeno. Lečenje sekundarnog glaukoma zavisi od postojeće bolesti, ali se u osnovi određuje po gorenavedenim principima.

  • Profilaksa

Kada je primarni glaukom sa otvorenim uglom u pitanju od četrdesete godine života, preporučuje se preventivan pregled oftalmologa, uključujući i merenje očnog pritiska najmanje jednom u tri godine, u cilju pravovremenog započinjanja lečenja snižavanja očnog pritiska. Pacijenti sa rizikom od oboljevanja od glaukoma bi trebalo da idu češće na preventivne preglede. Pacijenti, koji su već pretrpeli kontuzije ili neke druge povrede oka, bi trebalo da proveravaju očni pritisak jednom godišnje, jer gorenavedene povrede mogu dovesti do sekundarnog glaukoma. Kod 5 do 10 % osoba dugotrajna upotreba kapi za oči sa kortizonom ili lečenje nekim drugim lekovima koji sadrže kortizon, može dovesti do kortizon glaukoma, što je poseban oblik sekudarnog glaukoma. Stoga bi pacijenti trebali da da redovno proveravaju očni pritisak.
  • Prognoza

U principu, treba napomenuti da svaka vrsta glaukoma koja se ne leči, može dovesti do slepila kod obolelog oka. Već izazvano oštećenje se ne može ukloniti intezivnom terapijom. Primarni glaukom sa otvorenim uglom je hronički patološki proces, koji sporo napreduje, godinama ili čak i decenijama. Odgovarajućom terapijom je moguće ovaj proces zaustaviti ili usporiti. U većini slučajeva, akutni glaukom ako se ne leči može veoma brzo dovesti do slepila. Međutim, ako je akutni glaukom rano otkriven i ako se adekvatno leči, prognoze su veoma dobre. Uprkos blagovremenom lečenju, delimična oštećenja izazvana urođenim glaukomom često ostaju i dovode do smanjene oštrine vida, dok se potpuno slepilo uglavnom može sprečiti. Prognoza sekundarnog glaukoma zavisi od postojeće bolesti.