Pod kataraktom  podrazumevamo svako urođeno ili stečeno zamućenje sočiva bez obzira na efekat na vid. Glavni simptom pojave katarakte je postepen pad vida na obolelom oku. Prema poslednjim izveštajima Svetske Zdravstvene Organizacije (WHO)pojava katarakte je odgovorna za 48% ukupnog  slepila u svetu, odnosno slepila kod oko 18 miliona ljudi  (od 37 miliona, koliko se smatra da trenutno na svetu ima slepih).

-Operacija katarakte ili fakoemulzifikacija podrazumeva primenu ultrazvuka u eliminaciji zamućenog sočiva.

-Na mesto eliminisanog zamućenog sočiva se ugrađuje veštačko sočivo, koje pacijentima omogućava jasan vid, kakav su imali pre nastanka katarakte.

Da bi ultrazvučna sonda došla do zamućenog sočiva, na rožnjači se napravi mikro rez od 2.4 mm kroz koju se sonda uvodi u očnu komoru. Kroz taj rez se ubrizgaju zaštitne supstance koje štite strukture oka u toku eliminacije sočiva ultrazvukom. Po uklanjanju zamućenog sočiva vrši se ugradnja veštačkog sočiva. Sočiva koja se ugrađuju su inertna, to jest ne izazivaju nikakvu reakciju oka, ne mogu biti odbačena i ostaju u oku do kraja života. Obzirom da se radi o jakom malom rezu ne stavljaju se nikakvi konci.

-Operacija katarakte traje desetak minuta, radi se u lokalnoj, kapljičnoj anesteziji i potpuno je bezbolna. Pacijent posle operacije ide kući i dolazi sutradan na kontrolu. Ukupan boravak pacijenta u bolnici iznosi oko dva sata.

Značajno poboljšanje vida je kod većine pacijenata primetno već prvog dana posle operacije. Prva kontrola je prvi dan posle operacije, a druga posle sedam dana. Prvih mesec dana potrebno je ukapavati kapi u operisano oko kako bi se osigurao miran i uspešan postoperativni tok.

NAZAD