ŠTA JE ŠIRMEROV TEST?

Širmerov test ima ulogu da otkrije da li suzne žlezde stvaraju dovoljno suza kako bi održale adekvatnu vlažnost očiju. Test traje 5 minuta.

KAKO SE IZVODI?

Za izvođenje Širmerovog testa koriste se papirne trake na kojima se nalaze podeoci i koje procenjuju količinu suza koja se proizvede tokom 5 minuta. Slobodan kraj papirne trake se postavlja na donji kapak. Test se istovremeno izvodi na oba oka.

Ponekad se pacijentima pre izvođenja testa mogu stavliti kapi koje sprečavaju povećano suzenje očiju usled iritacije. Tokom izvođenja testa držaćete oči zatvorene. Na kraju testa papirne trake se uklanjaju sa donjih kapaka i posmatra se količina siza koja je stvorena.

Ukoliko je se na papirnoj traci očitava manje od 5 mm suza stvorenih za 5 minuta to ukazuje na nedovoljnu produkciju suza, ali ne mora da znači da ta osoba ima Sjegrenov sindrom. Rezultati Širmerovog testa, zajedno sa rezultatima drugih oftalmoloških ispitivanja mogu ukazati na sindrom suvog oka.

NAZAD