Dijabetes se danas ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja i broj obolelih je u stalnom porastu. To je posledica modernog stila života i povećanja broja spoljašnjih činilaca, među kojima se posebno izdvaja gojaznost, smanjena fizička aktivnost, stres i loše životne navike.

Pojavu dijabetesa tipa 2 moguće je odložiti ili sprečiti odgovarajućom ishranom i redovnim vežbama, a kao krajnja opcija ide farmakološko lečenje.

Komplikacije uzrokovane visokim nivoom šećera u krvi uključuju bolesti srca, moždani udar, dijabetičnu retinopatiju, dijabetičnu nefropatiju, oštećenja krvnih sudova ekstremiteta i mnoge druge.

Klasični simptomi koji se javljaju u dijabetesu tipa 2 su često mokrenje, pojačana žeđ i pojačana glad. U velikom broju slučajeva bolest može da bude godinama asimptomatska i da se otkrije najčešće slučajno putem rutinskih analiza. Hronične infekcije kože, usne duplje, generalizovani svrab, gljivične infekcije polnih organa kod žena i muškaraca mogu ukazivati na postojanje dijabetesa.

Faktori rizika

Faktori rizika za tip 2 dijabetesa

1. Porodična anamneza o tipu 2 dijabetesa (roditelj, jedan blizanac).

2. Gojaznost (³ 20% od poželjne telesne težine ili BMI ³ 27 kg/m2)

3. Starost ³ 45 godina

4. Ranije utvrđen sindrom intolerancije glikoze (IGT) ili sindrom gubitka normalne glikemija našte (IFG)

5. Podaci o gestacijskom dijabetesu ili podaci da je žena rodila dete teže od 4 kg

6. Hipertenzija (³ 140/90 mmHg)

7. HDL holesterol £ 0.9 mmol/l i/ili trigliceridi ³ 2.8 mmol/l

8. Sindrom policističnih ovarijuma (PCO sindrom)

LEČENJE DIJABETESA

Protekal dijetom postižemo da u kratkom vremenskom periodu regulišemo nivoe šećera u krvi i dugoročno održavamo glikozirani hemoglobin (Hba1C) u referentnim vrednostima. Kod pacijenata koji su na terapiji oralnim antidijabeticima lekove ukidamo već na početku dijete, a kod pacijenata koji su na terapiji insulinom postepeno smanjujemo njegovu dozu.

Lečenjem pratećih metaboličkih stanja, kao što su visok krvni pritisak i povišene masnoće u krvi, u mnogome preveniramo nastanak komplikacija dijabetesa i čuvamo zdravlje.

Aerobne vežbe (šetnja, vožnja biciklom, plivanje) dovode do poboljšanja osetljivosti ćelija na insulin.

Prateći preporuke o balansiranoj, redovnoj ishrani i fizičkoj aktivnosti, uz promene navika u stilu života i ishrane, u toku i po završetku Protekal programa, možemo dugotrajno kontrolisati ovu bolest.

NAZAD