Genitalni Herpes – HSV je neizlečiva i infekcija virusom koja se povremeno vraća.

Dignoza bolesti, kako dokazati genitalni herpes

Karakteristično je da se javljaju genitalne lezije koje počinju kao bezbolne papule ili vesikule. Često genitalne lezije evoluiraju u pustule ili ulceracije koje se mogu videti na pregledima u ambulantama kada se pacijenti jave.

Kod primarne infekcije ulcerativne lezije traju od 4-15 dana dok se ne jave kruste ili reepitalizacija ili obe promene zajedno. Pacijenti opisuju osećaj bola, štipanja, vaginalnog ili uretralnog iscedka kao i osetljivost u predelu ingvinalnih limfnih žlezda. Nekada se javlja groznica, glavobolja i bol u mišićima. Klinički simptomi bola i iritacije od strane genitalnih lezija se stepenasto povećavaju tokom prvih 6 do 7 dana, postižu maksimalni intenzitet od 7. do 11. dana i tada dolazi do prolaska tegoba u toku druge i treće nedelje infekcije.

Oba HSV serotipa uzrokuju genitalne ulceracije, HSV-1 i HSV-2. Studije pokazuju da od 5-30% slučajeva uzročnik je HSV-1. Međutim ponovna pojava ili rekurenca kod ovog tipa je manja nego kod infekcije HSV-2.

Lečenje genitalnog herpesa

Lečenje sistemskom antivirusnom infekcijom rezultira u parcijalnoj kontroli simptoma i znakova genitalne HSV infekcije. Tri antivirusna leka pokazuju poboljšanje u randomizovanim kliničkim studijama i to su :acyklovirvalacyclovir i famciclovir. Lokalni tretman aciklovirom pokazuje manji efekat nego sistemska terapija.

NAZAD