• Laboratorijske analize: KKS+LE, SE, glukoza, urea, kreatinin, lipidni status, AST, ALT, ukupni bilirubin, pregled urina.
  • UZ abdomena
  • Oftalmološki pregled
  • Pregled urologa
  • Opšti lekarski pregled interniste+EKG (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitaste žlezde, pregled srca i pluća, pregled stomaka, pregled ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, merenje telesne težine i visine, krvnog pritiska i temperature, ekg zapis).

Ukupno: 16.000,00 dinara

NAZAD