Ergometrija

ŠTA JE ERGOMETRIJA? Test opterećenja srca (ergometrija) je postupak kojim se utvrđuje uticaj fizičkog opterećenja na srčani rad. Fizičko opterećenje može dovesti do ispoljavanja poremećaja srčanog rada koji se ne mogu uočiti pri radu srca u miru. Test traje oko 30 minuta. INDIKACIJE/ZAŠTO SE KORISTI?  U cilju otkrivanja, dokazivanja i praćenja koronarne bolesti (postajanja suženja […]