Fizijatrija

Šta podrazumeva pregled fizijatra? Pregled lekara, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije obuhvata opšti pregled i specijalni deo pregleda. U opštem delu pregleda fizijatar uzima podatke od pacijenta, tzv. Anamneza: – lični podaci, – glavne tegobe, – sadašnja bolest, – ranije bolesti, – porodična anamneza – psihosocijalna anamneza. Specijalni pregled podrazumeva procenu funkcionalnog stanja pacijenta, kada lekar […]