Pregled ginekologa

ŠTA JE PREGLED GINEKOLOGA? Preporučuje se da ginekološki pregled obavljate jednom goidišnje (ili češće ukoliko je potrebno). Pregled ginekologa počinje anamnezom, odnosno razgovorom sa pacijentkinjom i pregledom plonih organa žene. Traje 30-45 minuta. PREGLED UKLJUČUJE: • Anamnezu- razgovor sa pacijentkinjom o razlozima dolaska na pregled • Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji). • Pregled […]

Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema, tj. mozga, kičmene mozdine, perifernih nerava i mišića. Tegobe: glavobolja i drugih bolova, vrtoglavica, kriza svesti, utrnulosti, grčeva, slabosti, tremora, smetnji govora, zaboravnosti… U tome izuzev neuroloskog pregleda ponekada shodno potrebi i preporukama upotrebljavaju se sledeće dodatne dijagnostičke metode: neurofiziološke ( EEG, […]