Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema, tj. mozga, kičmene mozdine, perifernih nerava i mišića. Tegobe: glavobolja i drugih bolova, vrtoglavica, kriza svesti, utrnulosti, grčeva, slabosti, tremora, smetnji govora, zaboravnosti… U tome izuzev neuroloskog pregleda ponekada shodno potrebi i preporukama upotrebljavaju se sledeće dodatne dijagnostičke metode: neurofiziološke ( EEG, […]

Neurološke bolesti

    Neke od najčešćih bolesti i smetnji nervnoga sistema.     Neurovaskularne bolesti Vaskularne bolesti mozga pripadaju grupi vodećih bolesti kako po zastupljenosti tako i po ceni lečenja. Moždani udar ili šlog predstavlja prestanak funkcije određenih grupa moždanih ćelija usled začepljenja krvotoka ili prskanja krvnih sudova u mozgu. Svaki zastoj može biti koban a […]

Moždani udar (šlog)

To je bolest moždanog parenhima, koja je rezultat poremećaja moždane cirkulacije, bez obzira na to da li je taj poremećaj rezultat procesa u samom mozgu ili je poremećena moždana cirkulacija rezultat bolesti drugih organa ili organskih sistema, ili je pak uslovljena delovanjem različitih fizičkih i hemijskih agenasa. Moždani udar je oštećenje dela moždanog tkiva nastalo […]

Fizijatrija

Šta podrazumeva pregled fizijatra? Pregled lekara, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije obuhvata opšti pregled i specijalni deo pregleda. U opštem delu pregleda fizijatar uzima podatke od pacijenta, tzv. Anamneza: – lični podaci, – glavne tegobe, – sadašnja bolest, – ranije bolesti, – porodična anamneza – psihosocijalna anamneza. Specijalni pregled podrazumeva procenu funkcionalnog stanja pacijenta, kada lekar […]

Oftalmologija

 Oftalmologija je nauka o očima i bavi se prevencijom, dijagnostikom i lečenjem očnih stanja i bolesti. Najčešće bolesti oka i pomoćnih organa oka u našoj populaciji su kratkovidost i dalekovidost, upale vežnjače (konjunktivitisi) virusnog, bakterijskog ili alergijskog porekla, upale očnih kapaka (blepharitisi), katarakta – zamućenje očnog sočiva, glaukom, povrede oka,… -Tegobe zbog kojih bi trebalo […]