Pulmologija

Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnostikovanjem, lečenjem i sprečavanjem bolesti pluća i disajnog sistema kao što su upale nosa, sinusa, ždrela, bronha i pluća, astma, hronični opstruktivni bronhitis (HOBP). Kako izgleda pulmološki pregled? Pulmološki specijalistički pregled obuhvata detaljan razgovor pacijenta i specijaliste pulmologa – uzimanje anamneze, a zatim pulmolog obavlja detaljan klinički pregled. […]

Spirometrija

Spirometrija je metoda kojom se određuje funkcionalna sposobnost pluća. Izvodi se na aparatu koji se naziva spirometar na kom se dobija dijagramski zapis.    Spirometrijskim ispitivanjem se određuju: plućni volumen plućni kapacitet kao i disajni volumen u funkciji vremena (forsirani ekspiratorni volumeni). Svi ovi pokazatelji zavise od: pola, godina starosti, telesne težine, visine i uslovima pod kojima se izvode. Izvođenje […]

Tuberkuloza

ŠTA JE TUBERKULOZA? Tuberkuloza je u suštini hronična, zarazna bolest koja može da se javi više puta u toku života. Uzrok tuberkuloze je poseban oblik zapaljenjskog procesa bakterijom koja se zova Kohov Bacil, ili Mycobacterium tuberculosis,koji dovodi do oštećenja tkiva. Uvođenjem procesa pasterizacije mleka, zaraza Mycobacteriumom bovis (tzv. “kravljim bacilom”) postaje vrlo retka. Tuberkuloza najčešće […]

Upala pluća

ŠTA JE UPALA PLUĆA? Upala pluća je infekcija donjih disajnih puteva koja može biti izazvana različitim uzrocima. I dalje je veliki zdravstveni problem, uprkos napretku u dijagnostici i terapiji i može biti uzrok smrti kod obolelih sa pratećim bolestima, kao i obolelih u starijem životnom dobu ili kod jako mladih osoba. Moguća je komplikacija gripa […]

Astma

ŠTA JE ASTMA? Astma je hronično oboljenje, u čijoj osnovi se nalazi jedna vrsta zapaljenjskog procesa. Astma se ispoljava kroz ponavljanje epizoda šištanja, gušenja, sviranja u grudima i kašlja. Ove epizode se posebno javljaju tokom jutra ili noći ili pri povećanom naporu. Simptomi se mogu smirivati spontano ili uz upotrebu adekvatnih lekova. Glavni faktor rizika […]

Alergija i alergologija

KADA SE NAJČEŠĆE JAVLJAJU RESPIRATORNE ALERGIJE? Uzorci alergije su najčešće osetljivost na različite vrste polena, kao što su poleni lipe, topole ili trave. Pošto je najveća izloženost ovim alergenima upravo u proleće, tada se i najviše javljaju simptomi respiratornih alergija poput zapušenog nosa, curenja iz nosa, kijanja, suvog kašlja, kašlja sa iskašljavanjem sekreta, promuklosti, sviranja […]

Sleep apnea

ŠTA JE SLEEP APNEA? Sleep apnea predstavlja ozbiljan poremećaj koji uzrokuje da tokom sna “zaboravljamo da dišemo“ odn. na trenutke zaista prestajemo sa disanjem. Kako se ovaj poremećaj javlja tokom sna o tome nas najčešće obaveštavaju partneri. Sleep apneu karakterišu prestanak disanja i izrazito smanjenje protoka vazduha kroz disajne puteve, tokom spavanja, u trajanju dužem […]

Interna medicina

Interna medicina je specijlnost medicine koja se bavi dijagnostikom i nehirurškim lečenjem bolesti odraslih osoba. Ukratko se može reći da se interna medicina bavi opštim zdravljem i dobrobiti odrasle osobe. Doktor interne medicine se naziva ,,Internista”. Internista se bavi proučavanjem, lečenjem i sprečavanjem bolesti unutrašnjih organa.  U našoj poliklinici opšti pregled stanja obavlja internista, a […]

Poliklinika

U okviru poliklinike rade vrhunski specijalisti koji obavljaju specijalističke preglede i niz dijagnostičkih procedura od kojih navodimo:                              *Specijalistički pregledi uz upotrebu najsavremenijih dijagnostičkih aparata. –Ultrazvučni pregled – ekspertski ultrazvuk ginekološki, akušerski, gornji i donji abdomen, štitasta žlezda, dojka, inguinum, skrotum, kukovi […]