Antikoagulantna terapija

Antikoagulantna terapija sprečava zgrušavanje krvi i stvaranje tromba, a ukoliko je tromb već nastao, ima za cilj kako da potpomogne njegovu resorpciju, tako i da onemogući njegovo širenje.  Kada se primenjuje antikoagulantna terapija? Antikoagulantna terapija se najčešće rutinski primenjuje u lečenju i sprečavanju duboke venske tromboze i plućne tromboembolije, sprečavanju i lečenju tromboembolijskih događaja vezanih […]