Prijem

  PROCEDURA ZA PRIJEM U DOM Preduslov da bi neko mogao da postane korisnik domskih usluga je: doneti na uvid svu medicinsku dokumentaciju, koju budući korisnik poseduje (obavezan nalaz psihijatra sa mišljenjem o ustanovi otvorenog tipa i nalaz interniste), ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i izvod iz matične knjige rođenih. Komisija za prijem donosi odluku o […]