Color Doppler dijagnostika

Zahvaljujući austrijskom fizičaru Kristijanu Doppleru, u mogućnosti smo da vršimo pregled krvnih sudova (arterija i vena) analizirajući brzinu protoka kroz njih i tako uz prikaz krvnog suda u poprečnom ili uzdužnom preseku kompletiramo utisak o pregledanom krvnom sudu. Brojni su primeri u kojima je upotreba kolor Doppler pregleda od suštinskog značaja.  Kolor doppler ehokardiografija Kompletan […]

Hemoroidi

    Hemoroidi su otečene, proširene vene na analnom otvoru i zadnjem delu creva. Ovaj problem nastaje usled povećanog pritiska u krvnim sudovima u karlici, što ima za posledicu, da se krvni sudovi istežu, prošire, nateknu, upale i počnu da ispadaju (kvržice). U ranim fazama bolesti ispali hemoroidi mogu da se vrate u normalan položaj, ali […]

Abdominalna hirurgija

Abdominalna hirurgija podrazumeva hirurški zahvat organa unutar abdomena. Ovo uključuje hirurgiju želuca, žučne kese, tankog creva, debelog creva (kolona) , jetre, pankreasa, slezine, jednjaka i slepog creva (apendiksa). Razlozi za abdominalnu hirurgiju mogu biti: infekcija, obstrukcija, tumori ili zapaljenski procesi. Priprema za abdominalne operacije Prilikom preoperativne pripreme urade se laboratorijski testovi, snimak pluća i testovi […]

Prijem

  PROCEDURA ZA PRIJEM U DOM Preduslov da bi neko mogao da postane korisnik domskih usluga je: doneti na uvid svu medicinsku dokumentaciju, koju budući korisnik poseduje (obavezan nalaz psihijatra sa mišljenjem o ustanovi otvorenog tipa i nalaz interniste), ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i izvod iz matične knjige rođenih. Komisija za prijem donosi odluku o […]

Šum na srcu

Šum na srcu otkriva se pregledom srca stetoskopom. Srčani tonovi koji se normalno čuju nastaju usled aktivnosti srca, njegovih zalistaka i protoka krvi. Srčani šumovi nastaju kao posledica turbulentnog protoka krvi kroz srce, što ne znači da se radi o patološkom ili opasnom fenomenu. Mnogi šumovi su bezopasni pa se često nazivaju i funkcionalnim. Nastaju usled bržeg protoka krvi kroz srce koji se javlja […]

Kronova bolest

 Kronova bolest je nespecifično zapaljenjsko oboljenje digestivnog trakta i spada u grupu inflamatornih bolesti creva (IBC). IBC obuhvataju dve slične bolesti: Kronovu bolest i ulcerozni kolitis koji se u oko 10% bolesnika ne mogu razlikovati. Kronova bolest može da zahvati bilo koji segment digestivnog trakta, od usta do anusa, ali u velikoj većini slučajeva ileum […]

Dijabetes tip 1

Diabetes mellitus (Šećerna bolest) tip 1 Diabetes tip 1 se najčešće javlja kod mlađih osoba (ispod 30-te godine života), sa pikom u vreme puberteta. Autoimunim procesom, koji je u osnovi oboljenja,  B ćelije pankreasa su praktično uništene, insulina u cirkulaciji praktično nema, glukagon je povišen. Beta ćeilje ne reaguju na stimuluse,  i u takvim uslovima […]

Kontrola dijabetesa

Diabetes mellitus ili šećerna bolest je najčešća metabolička bolest savremenog doba. To je oboljenje u kome je nivo šećera (glukoze) u krvi iznad normalnih vrednosti, nastalog zbog smanjenog lučenja insulina ili zbog defekta u njegovom dejstvu. Insulin je hormon koji luči pankreas i koji kontroliše nivo glukoze (šećera) u krvi. Tipovi dijabetesa Tip 1 – insulin zavisni […]

24-Satni holter krvnog pritiska

ŠTA JE 24-SATNI HOLTER KRVNOG PRITISKA? 24-satni holter monitoring krvnog pritiska je brza, bezbolna i neinvazivna metoda kojom se krvni pritisak meri u određenim vremenskim intervalima. Holter je mali, nosivi uređaj koji registruje vrednosti krvnog pritiska. Snimanje traje jedan dan (24 sata). INDIKACIJE /ZAŠTO SE RADI? Tokom jednokratnog merenja krvnog pritiska dobijaju se vrednosti krvnog […]

Kontracepcija

Kontracepcija tj.sprečavanje neželjene trudnoće je najsvrsishodniji način kontrole plodnosti. Idealno kontraceptivno sredstvo bi trebalo biti pouzdano, neškodljivo, estetsko i lako prihvatljivo, reverzibilno, jeftino i nezavisno od odnosa. Iako idealno kontraceptivno sredstvo ne postoji, široki izbor sredstava i metoda omogućava izbor najprihvatljivijeg za svakog ponaosob. Apsolutno je neprihvatljivo rešavanje neželjene trudnoće namernim abortusom, prvenstveno zbog medicinskih […]