Dopler karotida

Začepljenje krvnih sudova vrata je u 70 odsto slučajeva glavni uzrok moždanih udara, jednog od vodećih „ubica“ u Srbiji, a glavni razlozi su nedostatak jasnih simptoma, nezdrav način života, kao i neodlaženje na preventivne preglede karotida. Dijagnoza se postavlja ultrazvučnim pregledom, doplerom krvnih sudova vrata (karotida), kojim se utvrđuje njihov strukturni poremećaj i da li […]

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvuk je aparat koji se koristi za snimanje unutrašnjih organa. To su talasi koji se iz sonde usmeravaju ka unutrašnjim organima i kada naidju na prepreku (organ koji se snima) na ekranu se prikazuje slika posmatranog dela tela. Ovom metodom može se snimiti većina organa u telu: štitna žlezda (tireoidea), dojka, srce, jetra i slezina, […]