Kardiologija

 Bolesti srca i krvnih sudova su najčešći uzrok smrti u civilizovanim zemljama. Zato su redovni pregledi već posle četrdesete godine neophodni za njihovo rano otkrivanje i uspešno lečenje.   U poliklinici i laboratoriji „Medic“ moguće je obaviti sve preglede potrebne za sprečavanje kardiovaskularnih bolesti ali i za tačnu dijagnozu bolesti ako se ona već razvila.   Među dopunskim […]

Moždani udar (šlog)

To je bolest moždanog parenhima, koja je rezultat poremećaja moždane cirkulacije, bez obzira na to da li je taj poremećaj rezultat procesa u samom mozgu ili je poremećena moždana cirkulacija rezultat bolesti drugih organa ili organskih sistema, ili je pak uslovljena delovanjem različitih fizičkih i hemijskih agenasa. Moždani udar je oštećenje dela moždanog tkiva nastalo […]

Šum na srcu

Šum na srcu otkriva se pregledom srca stetoskopom. Srčani tonovi koji se normalno čuju nastaju usled aktivnosti srca, njegovih zalistaka i protoka krvi. Srčani šumovi nastaju kao posledica turbulentnog protoka krvi kroz srce, što ne znači da se radi o patološkom ili opasnom fenomenu. Mnogi šumovi su bezopasni pa se često nazivaju i funkcionalnim. Nastaju usled bržeg protoka krvi kroz srce koji se javlja […]

Pregled hematologa

ŠTA JE PREGLED HEMATOLOGA? Doktor specijalista interne medicine, hematolog obavlja klinički pregled pacijenta. Pregled počinje razgovorom sa pacijentom (uzimanjem anamneze) i pregledom. Traje u proseku 20-30 minuta, a po potrebi i duže. Pregled je potpuno bezbolan i nije potrebna posebna priprema. PREGLED OBUHVATA • anamnezu – razgovor sa pacijentom o sadašnjim tegobama, drugim oboljenjima (ukoliko […]

24-satni holter monitoring EKG-a

ŠTA JE 24 -SATNI HOLTER EKG-a? 24-satni holter EKG-a (elektrokardiogram) je grafički zapis električne aktivnosti srca tokom perioda od 24 sata uz pomoć uređaja koji se zove holter. Holter je mali, nosivi uređaj koji beleži srčani ritam. Snimanje traje jedan dan (24 sata). INDIKACIJE /ZAŠTO SE RADI)?  U cilju registrovanja promena srčanog ritma koje se […]

24-Satni holter krvnog pritiska

ŠTA JE 24-SATNI HOLTER KRVNOG PRITISKA? 24-satni holter monitoring krvnog pritiska je brza, bezbolna i neinvazivna metoda kojom se krvni pritisak meri u određenim vremenskim intervalima. Holter je mali, nosivi uređaj koji registruje vrednosti krvnog pritiska. Snimanje traje jedan dan (24 sata). INDIKACIJE /ZAŠTO SE RADI? Tokom jednokratnog merenja krvnog pritiska dobijaju se vrednosti krvnog […]

Ergometrija

ŠTA JE ERGOMETRIJA? Test opterećenja srca (ergometrija) je postupak kojim se utvrđuje uticaj fizičkog opterećenja na srčani rad. Fizičko opterećenje može dovesti do ispoljavanja poremećaja srčanog rada koji se ne mogu uočiti pri radu srca u miru. Test traje oko 30 minuta. INDIKACIJE/ZAŠTO SE KORISTI?  U cilju otkrivanja, dokazivanja i praćenja koronarne bolesti (postajanja suženja […]

EKG (ELEKTROKARDIOGRAM)

ŠTA JE EKG (ELEKTROKARDIOGRAM)? Elektrokardiogram (EKG) je grafički zapis električne aktivnosti srca. Elektrokardiografija je brza, bezbolna i neinvazivna metoda kojom se registruje električna aktivnost srca, a uredjaj koji pravi grafički zapis zove se elektrokardiograf. Ovom metodom mogu se otkriti različita oboljenja srca. Snimanje traje nekoliko minuta i rezultat je dostupan odmah. INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI?  U […]

Ultrazvuk srca (EHOKARDIOGRAFIJA)

ŠTA JE ULTRAZVUK SRCA? Ultrazvučno snimanje srca ili ehokardiografija je neinvazivna i potpuno bezbolna dijagnostička metoda kojom se obavlja pregled srca i velikih krvnih sudova srca. Ovim pregledom se mogu otkriti različita oštećenja srca i srčanog mišića, ukoliko su prisutna. Pregled traje oko 30 minuta. INDIKACIJE/ZAŠTO SE KORISTI? U cilju otkirvanja bolesti srčanih zalistaka, oštećenja […]

Interna medicina

Interna medicina je specijlnost medicine koja se bavi dijagnostikom i nehirurškim lečenjem bolesti odraslih osoba. Ukratko se može reći da se interna medicina bavi opštim zdravljem i dobrobiti odrasle osobe. Doktor interne medicine se naziva ,,Internista”. Internista se bavi proučavanjem, lečenjem i sprečavanjem bolesti unutrašnjih organa.  U našoj poliklinici opšti pregled stanja obavlja internista, a […]