Ciroza jetre

Ciroza jetre je stanje u kome su svi delovi jetre zahvaćeni patološkim promenama. Uzrok ciroze može biti prekomerna upotreba alkohola i tada govorimo o alkoholnoj cirozi. Unošenjem velikih količina alkohola se stvara velika količina masti što jetri onemogućava da utoli potrebe za kiseonikom. Kao odgovor imunološkog sistema na ovakvo stanje dolazi do upalnog procesa koji uništava ćelije jetre.  Tako nastaje […]

Dom za stara lica

Dom za stare “Medic”, obezbeđuje usluge svojim korisnicima doma za stare 24 sata dnevno, tokom cele godine. Smeštaj u domu za stare se realizuje u komfornim i luksuzno opremljenim sobama. Nudimo jednokrevetne i dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne sobe u  delu doma za stare. Naši korisnici su: pokretna, polupokretna i nepokretna lica. Naš dom je otvorenog […]

O DOMU

Dom za smeštaj starih osoba “Medic” je osnovan 2015. godine, kao Ustanova socijalne zaštite otvorenog tipa. Ustanova ispunjava uslove I standard zapružanje usluge domskog smeštaja odraslih I starih I obavljanja delatnosti socijalne zaštite i time je  dobila ograničenu (na 5 godina do 21.01.2020. godine) licencu, propisanu članom 6. Pravilnika o licenciranju organizacija socijalne zaštite (link:http://www.minrzs.gov.rs/cir/) dokument Ustanova se nalazi […]

Spirometrija

Spirometrija je metoda kojom se određuje funkcionalna sposobnost pluća.Izvodi se na aparatu koji se naziva spirometar na kom se dobija dijagramski zapis. Spirometrijskim ispitivanjem se određuju: plućni volumen (disajni volumen DV, inspiratorni rezervni volumen IRV, ekspiratorni rezervni volumen ERV, rezidualni volumen RV)  plućni kapacitet (vitalni kapacitet VC), kao i disajni volumen u funkciji vremena (forsirani ekspiratorni volumeni).Tokom forsiranog ekspirijuma dobija se: vitalni kapacitet, koji […]

Color Doppler dijagnostika

Nekoliko poslednjih decenija, aparati za ultrazvučni pregled izrađuju se i sa Dopplerskom opcijom. Zahvaljujući austrijskom fizičaru Kristijanu Doppleru, u mogućnosti smo da vršimo pregled krvnih sudova (arterija i vena) analizirajući brzinu protoka kroz njih i tako uz prikaz krvnog suda u poprečnom ili uzdužnom preseku kompletiramo utisak o pregledanom krvnom sudu. Brojni su primeri u […]

Anemija (Malokrvnost)

Anemija je stanje nedostatka crvenih krvnih zrnaca. U tom slučaju, mali broj eritrocita sadrži manje hemoglobina, zbog čega je dostava kiseonika organima kao što su mozak, srce i mišići smanjena. Na taj način kada ste anemični osećate mentalnu i fizičku slabost. Kada je broj eritrocita smanjen, srce radi brže u pokušaju da većim proticanjem krvi nadoknadi manjak kiseonika […]

Uklanjanje masnog tkiva

Masno tkivo može se pojaviti u svim uzrastima i dobima života i na svim mestima na telu. Masna tkiva možemo podeliti prema strukturi na lipome i aterome. Pacijenti ih obično napipaju kao kuglice ispod kože. Takodje, nastanak i razvoj masnog tkiva nije praćen bolom izuzev ako ne dodje do upale ateroma ili naglog rasta lipoma. […]

Moždani udar (šlog)

To je bolest moždanog parenhima, koja je rezultat poremećaja moždane cirkulacije, bez obzira na to da li je taj poremećaj rezultat procesa u samom mozgu ili je poremećena moždana cirkulacija rezultat bolesti drugih organa ili organskih sistema, ili je pak uslovljena delovanjem različitih fizičkih i hemijskih agenasa. Moždani udar je oštećenje dela moždanog tkiva nastalo […]

Prijem

  PROCEDURA ZA PRIJEM U DOM Preduslov da bi neko mogao da postane korisnik domskih usluga je: doneti na uvid svu medicinsku dokumentaciju, koju budući korisnik poseduje (obavezan nalaz psihijatra sa mišljenjem o ustanovi otvorenog tipa i nalaz interniste), ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i izvod iz matične knjige rođenih. Komisija za prijem donosi odluku o […]

Dijabetes tip 1

Diabetes mellitus (Šećerna bolest) tip 1 Diabetes tip 1 se najčešće javlja kod mlađih osoba (ispod 30-te godine života), sa pikom u vreme puberteta. Autoimunim procesom, koji je u osnovi oboljenja,  B ćelije pankreasa su praktično uništene, insulina u cirkulaciji praktično nema, glukagon je povišen. Beta ćeilje ne reaguju na stimuluse,  i u takvim uslovima […]