Kolposkopija je metoda posmatranja vagine, i vrata materice uz pomoć kolposkopa – specijalno konstruiranog pokretnog mikroskopa uz uvećanje od 6 – 40 (najčešće 12) puta. 

Kolposkopski pregled se radi kao obični ginekološki pregled. Obavlja se nakon prestanka menstruacijskog krvarenja, ili sredinom ciklusa. 
Kolposkopija traje oko 5-10 minuta i ne radi se pod anestezijom. Ukoliko postoje kolposkopski sumnjive slike uzima se komadić tkiva za analizu (biopsija) i tada se može dati kratkotrajna lokalna anestezija u sam vrat maternice.

Kolposkopski pregled uz uzimanje Papa brisa potrebno je raditi jednom godišnje, pod uslovom da je prethodna kontrola bila u granicama normale.

PAPA test

je screening metoda kojom se stapićem  i četkicom skidaju ćelije sa površine grlića materice i iz cervikalnog kanala da bi se posmatrale pod miroskopom. PAPA test se uvek radi u kombinaciji sa kolposkopijom jer je tačnost dijagnostike kombinovanjem ove dve metode 98%, dok je tacnost samo citološkog pregleda 79% a kolposkopskog 87%.

Prvi ovakav pregled treba uraditi najkasnije 3 godine posle prvog seksualnog odnosa, ali ne kasnije od 21. god. života.

Cilj kolposkopije:
– rano otkrivanje sumnjivih promena na površini grlića materice.
– tačna procena mesta i stepena sumnjivih promena (L-SIL, H-SIL). 
– mogućnost prepoznavanja promena povezanih sa HPV virusom (humani papiloma virus) koji se smatra najvažnijim faktorom za nastanak raka vrata materice.
– prepoznavanje već postojećeg karcinoma grlića materice u početnim ili uznapredovalim stadijumima.

Kolposkopski nalazi

Sve kolposkopske slike možemo da podelimo na:
• normalan kolposkopski nalaz: skvamozan epitel, cilindričan epitel (ektopija) i transformaciona zona 
• abnormalan kolposkopski nalaz: leukoplakija, mozaik, punktacija, AW polja, jod negativna polja, atipična vakularizacija
• kolposkopski suspektan invazivni karcinom 
• nezadovoljavajući kolposkopski nalaz: skvamokolumnarna granica se ne vidi, teška inflamacija ili teška atrofija 
• raznovrsni kolposkopski nalaz: infalamacija, atrofija, ulceracije, kondilomi…

NAZAD