Bolesti ženskih polnih organa kao i problemi u vezi sa reprodukcijom (rađanjem dece) su veoma čest uzrok zbog kojeg se osobe ženskog pola obraćaju lekarima. 

Ginekološki pregled je svakako prva stepenica u rešavanju ovih problema. Jedan odabrani od naša tri ginekologa, procenjuje stanje polnih organa žene i otkriva sve prateće znake bolesti. Ginekolog zatim predlaže neophodna dopunska ispitivanja koja se većinom obavljaju u našoj ustanovi. Od onih koje ginekolog može odmah da obavi spadaju kolposkopija (detaljan pregled grlića materice) i ultrazvučni pregled unutrašnjih organa žene.

Utvrđivanje dijagnoze ginekoloških bolesti nemoguće je bez odgovarajućih laboratorijskih nalaza počev od bakterioloških i citoloških briseva pa do merenja koncentracija svih hormona u krvi, koji se svi mogu obaviti preko naše laboratorije „Medic“. Zahvaljući tome sve ginekološke dijagnostičke procedure obavljaju se na jednom mestu uz minimalno čekanje i bezbolne procedure.

U poliklinici i laboratoriji „Medic“ rešavamo i sve probleme u vezi sa reprodukcijom kako u pogledu lečenja steriliteta i praćenja normalne trudnoće, tako i povezane sa medicinski štetnom ili neželjenom trudnoćom. U lečenju steriliteta, obavljaju se sva ispitivanja radi utvrđivanja poremećaja koji bi mogli biti prisutni u oba bračna partnera i predlažu se načini njihovog otklanjanja.

Trudnoća🌸

U slučaju održavanja trudnoće, naši ginekolozi preuzimaju redovno praćenje razvoja ploda ultrazvukom i laboratorijskim metodama. U određenom slučajevima predlažu i sprovode najsavremeniju metodu procene rizika od rađanja oštećenog ploda. Takođe pre porođaja vršimo i sve preglede neophodne za prijem u porodilište (određivanje HBsAg, AntiHCV, Krvna grupa, Rh faktor, Titar Anti Rh antitela, vreme krvarenja, aPTT, PTT i druge).

U slučajevima kada je potreban prekid trudnoće, ova intervencija se sa sigurnošću može obaviti u posebno opremljenim prostorijama poliklinike „Medic“ po svim propisima i uz dozvolu ministarstva zdravlja Republike Srbije. Privatnost pacijentkinje potpuno zagarantovana u skladu sa etičkim kodeksom zdravstvenih radnika.

 Domen rada naše ginekološke službe spadaju i sistematski pregledi i rano otkrivanje raka polnih organa žene.