Kifoza ili pogrbljenost je povećana krivina kičmenog stuba u grudnom delu, ali može da se javi i na drugim delovima kičme. Posebno je uočljiva u sedećem položaju i prati je povijenost ramena u napred. Često je posledica naglog rasta kao i nepravilnog sedenja kod dece koja imaju slabe mišiće stomaka i leđa.

Zasto nastaje kifoza kicme?

Savremeni način života sedenje na poslu, školi, prekomerni i teški rad ne adekvatan i kratak odmor,podizanje teškog tereta ne istezanje i ne vezbanje dovode da se kičma usled pritisaka sa kojih je napadnuta deformiše, krivi i sabija u kifozu (grba u grudnom delu), skoliozu (kriva kičma gledano odpozadi) ili kifo-skoliozu.Prilikom sedenja pritisak na naš karlični deo i kičmu sa stolice je 3 puta veći nego kad stojimo gde je kičma rasterećena na noge,tako da kod ljudi koji konstano i dugo sede kičma 3 puta brže propada i oboljeva.

Smatra se da danas većina populacije ima izraženu kifozu koja je karakterističnija za muški pol i skoliozu koja je zbog slabosti mišića karakterističnija za ženski pol.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom i rendgenskim snimkom. Pregled se vrši u stojećem i ležećem položaju. Funkcionalna kifoza se gubi u ležećem položaju, strukturalna perzistira. Rendgenski snimak se pravi u profilu, uglavnom u stojećem položaju.

Lečenje

Lakši oblici kifoze i kifotočno loše držanje se uspešno koriguju korektivnim vežbama. Kao dopuna preporučuje se plivanje i neki sportovi koji ne potenciraju već postojeći deformitet pa zato treba svakako konsultovati stručnjake u vezi sportskih aktivnosti.

Pored ciljanih korektivnih vežbi, korekcija stava je izuzetno važna u sklopu uspešnog lečenja kifoze i kifotičnog lošeg držanja. Usvajanjem pravilnog držanja trajno zadržavamo uspešno korigovan deformitet.

Cij lečenja je zaustavljanje dalje progresije deformiteta koji može ozbiljno da ugrozi rad unutrašnjih organa smeštenih u grudnom košu, pre svega srca i pluća. Posledice mogu biti smanjeni kapacitet pluća koji dovodi do oteženog disanja pri naporu i pojavi raznih smetnji u normalnom funkcionisanju ovog vitalnog organa. Srce takođe trpi određene posledice promenom oblika grudnog koša.

Prevencija

Treba pre svega, obezbediti potpuno slobodan razvoj deteta, ukloniti sve što mu sprečava slobodne pokrete i ne prisiljavati dete na pokrete koji još nisu za njega. U tom smislu je rano uspravljanje deteta štetno. Dete treba da se uspravlja kada ono samo to odluči. Vrlo je korisno da se dete radi igranja postavlja potrbuške. I puzanje je vrlo korisno, jer jača mišiće koji stabilizuju kičmeni stub. Školsko dete treba redovno da vežba. Izbegavanje časova fiskulture i izvlačenje od ove obaveze pod raznim izgovorima veoma je štetno po razvoj deteta. Vežbanje disanja i igre u slobodnom prostoru od velike su koristi. Za obezbeđenje kičmenog stuba potrebna je jaka leđna muskulatura. U krajevima gde je običaj da se teret nosi na glavi, žene su veoma prave čak i u dubokoj starosti, jer one na taj način ojačaju leđne mišiće.