Pregled ginekologa

ŠTA JE PREGLED GINEKOLOGA? Preporučuje se da ginekološki pregled obavljate jednom goidišnje (ili češće ukoliko je potrebno). Pregled ginekologa počinje anamnezom, odnosno razgovorom sa pacijentkinjom i pregledom plonih organa žene. Traje 30-45 minuta. PREGLED UKLJUČUJE: • Anamnezu- razgovor sa pacijentkinjom o razlozima dolaska na pregled • Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji). • Pregled […]

Ginekologija

Bolesti ženskih polnih organa kao i problemi u vezi sa reprodukcijom (rađanjem dece) su veoma čest uzrok zbog kojeg se osobe ženskog pola obraćaju lekarima.  Ginekološki pregled je svakako prva stepenica u rešavanju ovih problema. Jedan odabrani od naša tri ginekologa, procenjuje stanje polnih organa žene i otkriva sve prateće znake bolesti. Ginekolog zatim predlaže […]

Amenoreja

Amenoreja predstavlja ekstremni oblik oligomenoreje, kada dolazi do privremenog (> 90 dana) ili potpunog izostanka menstrualnog krvarenja. Postoji više podela amenoreje, najpraktičnija je podela na primarnu amenoreju (pacijentkinja nije niti dobila prvu menstruaciju) i sekundarnu amenoreju (pacijentkinja je dobila prvu menstruaciju). Primarna amenoreja označava izostanak prve menstruacije do punih 16. (18.) godina. Uzroci mogu biti […]

Menopauza

Žene savremenog doba prosečno žive preko 70 godina što znači da gotovo trećina njihovog života pripada periodu postmenopauze. Menopauza je poslednja menstruacija ali se definiše retrogradno po prolasku godinu dana od poslednjeg menstrualnog krvarenja. U našem podneblju to se najčešće dešava oko 50.godine. Postmenopauza je razdoblje života žene od menopauze ali s obzirom da se […]

Kontracepcija

Kontracepcija tj.sprečavanje neželjene trudnoće je najsvrsishodniji način kontrole plodnosti. Idealno kontraceptivno sredstvo bi trebalo biti pouzdano, neškodljivo, estetsko i lako prihvatljivo, reverzibilno, jeftino i nezavisno od odnosa. Iako idealno kontraceptivno sredstvo ne postoji, široki izbor sredstava i metoda omogućava izbor najprihvatljivijeg za svakog ponaosob. Apsolutno je neprihvatljivo rešavanje neželjene trudnoće namernim abortusom, prvenstveno zbog medicinskih […]

Bolesti

Najčešće oboljenje stidnice i vagine je vulvovaginitis koje izaziva pojačano lučenje vaginalnog sekreta. Od polno prenosivih bolesti najčešće su veneričke bradavice, koje izazivaju HPV virusi, a prenosive su polnim putem. Najčešće oboljenje grlića materice je upala (cervicitis) koju izazivaju bakterije, virusi (HPV) i specifični agensi (hlamidija, mikoplazma i ureoplazma). Simptomi su: pojava sekreta, bol u krstima, učestali nagon za mokrenjem i nepravilno krvarenje. Rak […]