Pregled ginekologa

ŠTA JE PREGLED GINEKOLOGA? Preporučuje se da ginekološki pregled obavljate jednom goidišnje (ili češće ukoliko je potrebno). Pregled ginekologa počinje anamnezom, odnosno razgovorom sa pacijentkinjom i pregledom plonih organa žene. Traje 30-45 minuta. PREGLED UKLJUČUJE: • Anamnezu- razgovor sa pacijentkinjom o razlozima dolaska na pregled • Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji). • Pregled […]

Prošireni paket za žene

  Laboratorijske analize: KKS+LE, SE, glukoza, lipidni status, urea, kreatinin, AST, ALT, ukupni bilirubin, pregled urina. UZ abdomena UZ dojki/palpatorni pregled dojki Oftamološki pregled Ginekološki pregled (pregled, ultrazvuk, kolposkopija, Papanicolau test i vaginalni sekret). Opšti lekarski pregled interniste+EKG (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitaste žlezde, pregled srca i pluća, pregled stomaka, […]

Osnovni paket za žene

  Laboratorijske analize: KKS+LE, SE, glukoza, lipidni status, urea, kreatinin, AST, ALT, ukupni bilirubin, pregled urina. UZ dojki. Ginekološki pregled (pregled, ultrazvuk, kolposkopija, Papanicolau test i vaginalni sekret). Opšti lekarski pregled interniste+EKG (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitaste žlezde, pregled srca i pluća, pregled stomaka, pregled ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, merenje […]

Kolposkopija

Kolposkopija je metoda posmatranja vagine, i vrata materice uz pomoć kolposkopa – specijalno konstruiranog pokretnog mikroskopa uz uvećanje od 6 – 40 (najčešće 12) puta.  Kolposkopski pregled se radi kao obični ginekološki pregled. Obavlja se nakon prestanka menstruacijskog krvarenja, ili sredinom ciklusa.  Kolposkopija traje oko 5-10 minuta i ne radi se pod anestezijom. Ukoliko postoje […]

Ginekologija

Bolesti ženskih polnih organa kao i problemi u vezi sa reprodukcijom (rađanjem dece) su veoma čest uzrok zbog kojeg se osobe ženskog pola obraćaju lekarima.  Ginekološki pregled je svakako prva stepenica u rešavanju ovih problema. Jedan odabrani od naša tri ginekologa, procenjuje stanje polnih organa žene i otkriva sve prateće znake bolesti. Ginekolog zatim predlaže […]

Amenoreja

Amenoreja predstavlja ekstremni oblik oligomenoreje, kada dolazi do privremenog (> 90 dana) ili potpunog izostanka menstrualnog krvarenja. Postoji više podela amenoreje, najpraktičnija je podela na primarnu amenoreju (pacijentkinja nije niti dobila prvu menstruaciju) i sekundarnu amenoreju (pacijentkinja je dobila prvu menstruaciju). Primarna amenoreja označava izostanak prve menstruacije do punih 16. (18.) godina. Uzroci mogu biti […]

Poliklinika

U okviru poliklinike rade vrhunski specijalisti koji obavljaju specijalističke preglede i niz dijagnostičkih procedura od kojih navodimo:                              *Specijalistički pregledi uz upotrebu najsavremenijih dijagnostičkih aparata. –Ultrazvučni pregled – ekspertski ultrazvuk ginekološki, akušerski, gornji i donji abdomen, štitasta žlezda, dojka, inguinum, skrotum, kukovi […]