Abdominalna hirurgija

Abdominalna hirurgija podrazumeva hirurški zahvat organa unutar abdomena. Ovo uključuje hirurgiju želuca, žučne kese, tankog creva, debelog creva (kolona) , jetre, pankreasa, slezine, jednjaka i slepog creva (apendiksa). Razlozi za abdominalnu hirurgiju mogu biti: infekcija, obstrukcija, tumori ili zapaljenski procesi. Priprema za abdominalne operacije Prilikom preoperativne pripreme urade se laboratorijski testovi, snimak pluća i testovi […]

Oftalmologija

 Oftalmologija je nauka o očima i bavi se prevencijom, dijagnostikom i lečenjem očnih stanja i bolesti. Najčešće bolesti oka i pomoćnih organa oka u našoj populaciji su kratkovidost i dalekovidost, upale vežnjače (konjunktivitisi) virusnog, bakterijskog ili alergijskog porekla, upale očnih kapaka (blepharitisi), katarakta – zamućenje očnog sočiva, glaukom, povrede oka,… -Tegobe zbog kojih bi trebalo […]

Interna medicina

Interna medicina je specijlnost medicine koja se bavi dijagnostikom i nehirurškim lečenjem bolesti odraslih osoba. Ukratko se može reći da se interna medicina bavi opštim zdravljem i dobrobiti odrasle osobe. Doktor interne medicine se naziva ,,Internista”. Internista se bavi proučavanjem, lečenjem i sprečavanjem bolesti unutrašnjih organa.  U našoj poliklinici opšti pregled stanja obavlja internista, a […]