Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema, tj. mozga, kičmene mozdine, perifernih nerava i mišića. Tegobe: glavobolja i drugih bolova, vrtoglavica, kriza svesti, utrnulosti, grčeva, slabosti, tremora, smetnji govora, zaboravnosti… U tome izuzev neuroloskog pregleda ponekada shodno potrebi i preporukama upotrebljavaju se sledeće dodatne dijagnostičke metode: neurofiziološke ( EEG, […]

Urologija

Najčešći razlozi zbog kojih se pacijenti javljaju urologu su infekcije mokraćnih puteva, kamen u bubregu i mokračnim putevima i oboljenja prostate. Na žalost, čest razlog dolaska urologu su i tegobe iza kojih se krije neko od malignih oboljenja urogenitalnog trakta.   Specijalistički urološki pregled. Dijagnostika i lečenje oboljenja prostate, mokraćne bešike, bubrega. Kamen u bubregu, […]

Prošireni paket za muškarce

  Laboratorijske analize: KKS+LE, SE, glukoza, urea, kreatinin, lipidni status, AST, ALT, ukupni bilirubin, pregled urina. UZ abdomena Oftalmološki pregled Pregled urologa Opšti lekarski pregled interniste+EKG (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitaste žlezde, pregled srca i pluća, pregled stomaka, pregled ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, merenje telesne težine i visine, krvnog pritiska […]

Neurološke bolesti

    Neke od najčešćih bolesti i smetnji nervnoga sistema.     Neurovaskularne bolesti Vaskularne bolesti mozga pripadaju grupi vodećih bolesti kako po zastupljenosti tako i po ceni lečenja. Moždani udar ili šlog predstavlja prestanak funkcije određenih grupa moždanih ćelija usled začepljenja krvotoka ili prskanja krvnih sudova u mozgu. Svaki zastoj može biti koban a […]

Moždani udar (šlog)

To je bolest moždanog parenhima, koja je rezultat poremećaja moždane cirkulacije, bez obzira na to da li je taj poremećaj rezultat procesa u samom mozgu ili je poremećena moždana cirkulacija rezultat bolesti drugih organa ili organskih sistema, ili je pak uslovljena delovanjem različitih fizičkih i hemijskih agenasa. Moždani udar je oštećenje dela moždanog tkiva nastalo […]

Uretritis i cervicitis

Uretritis ili zapaljenje uretre je često uzrokovano infekcijom. Karakteristično je da se pacijenti žale na curenje iz uretre i tegobe sa mokrenjem koje spadaju u grupu dizuričnih tegoba. Pregledom se ustanovi da je curenje gnojavo ili gnojavo providno iz uretre. Najčešći uzročnik su bakterije, Neisseria gonorrhoeae i Chlamidia trachomatis.. Preporuka je da se mora urditi testisranje tj. […]

Hlamidija

Infekcija Chlamidiom trachomatis se danas često viđa među seksualno aktivnom populacijom. Ona ima karakteristiku da može da postoji u urogenitalnom traktu, a da je pri tome potpuno asimptomatska. Ova infekcija se povezuje sa zapaljenskim sindromom koji kasnije može uticati na infertilitet i zato je neophodno njeno lečenje. U svetu infekcija chlamidiom se nalazi na prvom mestu u […]

Genitalni herpes virus

Genitalni Herpes – HSV je neizlečiva i infekcija virusom koja se povremeno vraća. Dignoza bolesti, kako dokazati genitalni herpes Karakteristično je da se javljaju genitalne lezije koje počinju kao bezbolne papule ili vesikule. Često genitalne lezije evoluiraju u pustule ili ulceracije koje se mogu videti na pregledima u ambulantama kada se pacijenti jave. Kod primarne infekcije ulcerativne lezije traju od 4-15 dana dok se ne jave kruste ili reepitalizacija ili obe promene […]

Epididimitis (epididymitis)

Epididimitis (epididymitis) je uzrokovan seksualno prenosivim patogenima ili orgnizmima koji izazivaju infekcije urinarnog trakta. Među seksualno aktivnim muškarcima mlađim od 35 godina najčešći uzročnici su seksualno prenosivi patogeni i to C. Trachomatis i N. Gonorhoeae. Epididimitis može biti uzrokovan i bakterijom E. Coli. Epididimitis može biti i asimptomatski ali se najčešće javlja kao otok pasemnika, dela kanala kuda prolaze […]

Kondilomi

Kondilomi su uzrokovani infekcijom humanog papiloma virusa (HPV). Izolovano je više od 80 HPV genotipova, a od toga više od 20 inficiraju genitalni trakt. Mnogi od ovih genitalnih HPV infekcija su asimptomatski, subklinički ili neprepoznati. U zavisnosti od njihove veličine i lokalizacije vidljive spoljne bradavice mogu biti bolne, trošne i mogu izazivati svrab ili sve od […]