PROCEDURA ZA PRIJEM U DOM

Preduslov da bi neko mogao da postane korisnik domskih usluga je:

  • doneti na uvid svu medicinsku dokumentaciju, koju budući korisnik poseduje (obavezan nalaz psihijatra sa mišljenjem o ustanovi otvorenog tipa i nalaz interniste),

  • ličnu kartu,

  • zdravstvenu knjižicu i

  • izvod iz matične knjige rođenih.

Komisija za prijem donosi odluku o prijemu i kategorizaciju korisnika.

Na dan prijema doneti obeleženu gardarobu i odeću u slučaju smrti.

Cena mesečnog boravka formira se u zavisnosti od kategorije soba (jednokrevetna, dvokrevetna ili trokrevetna), zdravstvenog stanja i potreba korisnika. Cene su od 400 EUR-a do 500 EUR-a.

Dodatne informacije pozovite: 021/6041-663; 021/6042-459