Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnostikovanjem, lečenjem i sprečavanjem bolesti pluća i disajnog sistema kao što su upale nosa, sinusa, ždrela, bronha i pluća, astma, hronični opstruktivni bronhitis (HOBP).

Kako izgleda pulmološki pregled?

Pulmološki specijalistički pregled obuhvata detaljan razgovor pacijenta i specijaliste pulmologa – uzimanje anamneze, a zatim pulmolog obavlja detaljan klinički pregled. Lekar postavlja dijagnozu, određuje terapiju i vrši edukaciju pacijenta.

U slučaju medicinske indikacije i potrebe detaljnijeg ispitivanja lekar će predložiti detaljniju obradu.

SPIROMETRIJA

Koje bolesti i stanja dijagnostikuje, leči i prati pulmolog?

1.Oboljenja pluća izazvana infekcijom: akutni bronhitis, laringotraheitis, zapaljenje pluća i plućne maramice, tuberkuloza, bronhiektazije, gljivična oboljenja pluća …
2. Bronhijalnu astmu, alergijsku kijavicu
3. Hroničnu opstruktivnu bolest pluća (HOBP)
4. Emfizem pluća
5. Hroničnu respiratornu insuficijenciju
6. Emboliju i infarkt pluća
7. Tumor bronhija, pluća i plućne maramice
8. Fibrozu pluća, sarkoidozu i druge granulomatozne bolesti
9.Sleep apnea 

Kada se javiti pulmologu?

Ukoliko imate neki od sledećih simptoma:

–       Zapušenost i curenje nosa, slivanje sekreta niz ždrelo
–       Kašalj i iskašljavanje 
–       Bol u grudima (bol u grudima može biti uzrokovan određenim bolestima pluća, srca, a ponekad i tegobama od strane želudca i žučne kese)
–       Bolove pri disanjuotežano disanje, „prepreku u grudima“,
–       Gušenje (osoba ne može udahnuti dovoljno vazduha, ne mora uvek biti znak organske bolesti srca ili pluća, već i drugh bolesti.)
–       Osećaj sviranja, „zviždanja“ u grudima (najčešće kod astme i hronične opstruktivne bolesti pluća, ali i kod akutnog bronhitisa)
–       bolovi u licu
–       štucanje, kijanje
–       brzo umaranje
–       Krv u ispljuvku (znak da se treba obavezno obratiti pulmologu)
–       dugogodišnji ste pušač