Lordotično držanje tela predstavlja krivljenje kičme ka unutra u vratnom i slabinskom delu kičme. Lordotično držanje tela je poremećaj posture tela, a samim tim i biomehanike.
Kičmeni stub, posmatran bočno (sagitalna telesna ravan), ima oblik izduženog latiničnog slova S. Karakterišu ga dva udubljenja – LORDOZE (u vratnom i slabinskom delu) i jedno ispupčenje (u grudnom delu).

Lordotično držanje tela nastaje postepeno i bezbolno. Osnovni uzrok nastanka je nepoznat. Ostali uzroci nastanka lordotičnog držanja tela su loše držanje tela, poremećaji mišićnog balansa, mišićna slabost, smanjen tonus pojedinih mišića i mišićnih grupa, gojaznost, rahitis.
Na nastanak lordotičnog držanja tela  utiču i neadekvatne radne površine, krevet, jastuk…

Osnovne karakteristike

Glavne karakteristike lordoze su glava zabačena unazad od linije vertikale, grudni koš je ravan ili ispupčen, fiziološka lordotična krivina je naglašena, karlica je pomaknuta napred i dole a kolena su u pojačanoj ekstenziji.

Lordosis se leči slično kao kifoza. Vežbe koje u praksi primenjujemo su:
– istezanje m. Quadratum lumborum,
– istezanje i jačanje trbubušnih mišića gore navedenih u cilju iklinacionog ugla karlice,
– istezanje zadnje lože nadkolenice.
Hiruškim intervencijama se pribegava kada su nastale koštane deformacije. Terapija se kombinuje ortopedsko-ortotskim sredstvima sa kineziterapijom.

NAZAD