Hlamidija

Infekcija Chlamidiom trachomatis se danas često viđa među seksualno aktivnom populacijom. Ona ima karakteristiku da može da postoji u urogenitalnom traktu, a da je pri tome potpuno asimptomatska. Ova infekcija se povezuje sa zapaljenskim sindromom koji kasnije može uticati na infertilitet i zato je neophodno njeno lečenje. U svetu infekcija chlamidiom se nalazi na prvom mestu u […]

Uretritis i cervicitis

Uretritis ili zapaljenje uretre je često uzrokovano infekcijom. Karakteristično je da se pacijenti žale na curenje iz uretre i tegobe sa mokrenjem koje spadaju u grupu dizuričnih tegoba. Pregledom se ustanovi da je curenje gnojavo ili gnojavo providno iz uretre. Najčešći uzročnik su bakterije, Neisseria gonorrhoeae i Chlamidia trachomatis.. Preporuka je da se mora urditi testisranje tj. […]

Bolesti

⚫Bolesti prostate Najčešća oboljenja prostate su: prostatitis, benigna hiperplazija prostate i karcinom prostate. Prostatitis  se moze javiti i kod  mladih i kod starijih muškaraca, dok su BHP (benigna hiperplazije prostate) i karcinom prostate oboljenja koja se uglavnom javljaju kod muškaraca starijih od 45 godina. Sva oboljenja prostate se manifestuju poremećajima mokrenja, ali karcinom prostate može biti bez značajnih simptoma. Zato […]