Psihologija i psihijatrija

Psihologija je naučna disciplina koja se bavi sistematskim proučavanjem psihičkog života ljudi i životinja. Saznanja psihologije počivaju na sve vrste podataka. Na podacima dobijenim posmatranjem ponašanja (tzv. objektivni podaci) i podacima neposrednog iskustva (tzv. subjektivni podaci) dobijenim samoposmatranjem (introspekcijom). Psihologija proučava dve tačke psihičkog, odnosno duševnog života ljudi, koje čine dve vrste psihičkih pojava, a […]

Bipolarni poremećaj

Bipolarni poremećaj   Bipolarni poremećaji su se ranije nazivali „manično-depresivnom psihozom“. Kao što starije ime i sugeriše, osoba sa bipolarnim poremećajem će imati ozbiljne promene raspoloženja. Ove promene obično traju nekoliko nedelja ili meseci i daleko prevazilaze ono što većina nas doživljava. Koliko je čest ovaj problem? Otprilike 1 osoba na svakih 100 odraslih ima […]

Psihoterapija

Psihoterapija je način lečenja određenih smetnji, stanja, poremećaja ili bolesti koje su izazvane psihološkim razlozima i podrazumeva razgovor sa psihijatrom, psihologom ili drugim stručnjakom. Tokom ovog procesa psihoterapeut će naučiti pacijenta kako da razume, prihvati i adekvatno kontroliše svoja raspoloženja, osećanja, misli i postupke.  Pokazano je da psihoterapija može biti koristan metod u lečenju većine […]

Neurološke bolesti

Neke od najčešćih bolesti i smetnji nervnoga sistema. Neurovaskularne bolesti Vaskularne bolesti mozga pripadaju grupi vodećih bolesti kako po zastupljenosti tako i po ceni lečenja. Moždani udar ili šlog predstavlja prestanak funkcije određenih grupa moždanih ćelija usled začepljenja krvotoka ili prskanja krvnih sudova u mozgu. Dakle, moždane udare možemo podeliti na dve grupe: moždani infarkt […]

Moždani udar (šlog)

To je bolest moždanog parenhima, koja je rezultat poremećaja moždane cirkulacije, bez obzira na to da li je taj poremećaj rezultat procesa u samom mozgu ili je poremećena moždana cirkulacija rezultat bolesti drugih organa ili organskih sistema, ili je pak uslovljena delovanjem različitih fizičkih i hemijskih agenasa. Moždani udar je oštećenje dela moždanog tkiva nastalo […]