Bol je najčešći i najteži simptom maligne bolesti, koji najviše plaši bolesnika i porodicu. Bol se najčešće javlja kod primarnih i sekundarnih tumora kostiju, tumora organa za varenje, tumora pluća, dojke, prostate, jajnika i grlića materice. Bol može da se javi u svim fazama maligne bolesti, ali se njegova učestalost i jačina povećava kako bolest napreduje. Procenjuje se da bolove ima oko 60% bolesnika sa malignom bolešću, od kojih 25–30% ima jake bolove.

Kancerski bol je najčešće direktno izazvan tumorskim rastom.Bol nastaje kada oštećenje tkiva aktivira receptore za bol koji se nalaze u koži, sluzokoži, potkožnom tkivu, kostima, mišićima ili unutrašnjim organima (nociceptivni bol) ili kada su nervi koji prenose bolni nadražaj od periferije do mozga oštećeni (tzv. neuropatski bol).

Lečenje kancerskog bola obuhvata: lečenje tumora kad god je to moguće i opravdano, pravilnu primenu lekova protiv bola (tzv. analgetika) sa ciljem da se bol stavi pod kontrolu i da se spreče proboji bola, ali i psihološku, socijalnu i duhovnu podršku bolesniku sa bolom.

Svetska zdravstvena organizacija je definisala osnovne principe primene lekova u terapiji kancerskog bola a to su:

1. Primena analgetika na usta

Lekove protiv bola treba uzimati na usta kad god je to moguće (u vidu kapi, kapsula, sirupa ili tableta). Nema dokaza da je primena lekova putem injekcija efikasnija od primene na usta. Kada primena lekova na usta nije moguća, mogu da se primene flasteri leka fentanila.

2. Redovna primena lekova: po satnici, a ne po potrebi

Osnovni princip lečenja je da bol treba staviti pod kontrolu i sprečiti ga da se pojavi, umesto da se suzbija kada se pojavi. Prema tome lekove protiv bola treba uzimati redovno, „po satnici”, a ne po potrebi.

3. „Na osnovu stepenica”

Jačina bola je najvažnija za izbor leka protiv bola. Lečenje blagih bolova započinje se lekovima neopioidima (paracetamol i velika grupa lekova sličnih aspirinu). Ako se bol otkloni, ostaje se na izabranoj stepenici. Ako je bol i dalje prisutan ili se pojačava, prelazi se na sledeću stepenicu. 

Lekar će vas pitati da izmerite jačinu bola. Za merenje jačine bola koristi se zamišljeni toplomer koji meri jačinu bola skalom od 0 do 10, gde 0 označava da bola nema, a 10 označava najjači mogući bol. 

4. Individualni pristup

Plan lečenja pravi se za svakog bolesnika ponaosob, uzimajući u obzir uzrok bola, starost bolesnika, očuvanost jetre odnosno bubrega, i pridružena oboljenja. Efekat lekova se takođe razlikuje od osobe do osobe. Ponekad je potrebno promeniti nekoliko lekova dok se ne nađe lek sa najpovoljnim odnosom između delovanja na bol i neželjenih dejstava.

5. Stalni nadzor

Lekar je dužan da upozori bolesnika na moguća neželjena dejstva lekova protiv bola koja je moguće sprečiti i lečiti.

Bolesnici i porodica, pa čak i lekari, izbegavaju primenu opioida zbog straha da će ovi lekovi pretvoriti bolesnika u zavisnika, da će se bolesnici vremenom navići na ove lekove i da će lekovi vremenom prestati da deluju, i zbog straha od neželjenih dejstava. Činjenica je, međutim, da su ti strahovi neopravdani i da se bolesnicima bez razloga uskraćuju ovi izuzetno efikasni lekovi, što izaziva nepotrebnu patnju bolesnika. Doza se može povećavati onoliko koliko je potrebno da bi se otklonio bol.

Opioidi su bezbedni lekovi kada se koriste za lečenje bola. Važno je samo jačinu leka prilagoditi jačini bola. Opioidi imaju svoja neželjena dejstva, ali je ta neželjena dejstva moguće sprečiti i lečiti. Primena opioida opravdana je u svim fazama maligne bolesti i uslovljena je isključivo jačinom bola. To nisu lekovi za kraj, ili lekovi sa kojima se umire. To su lekovi koji otklanjaju bol i sa kojima se živi bez bola. 

Velika je zabluda da treba trpeti bol. Bol koji dugo traje uništava telo, um i duh. Dugotrajan bol narušava kvalitet života: pogoršava, ili čak izaziva druge tegobe (npr. mučninu, poremećaj sna, apetita), izaziva depresiju, narušava odnose sa porodicom i prijateljima. 

Savremena medicina raspolaže znanjem i lekovima pomoću kojih je moguće uspešno otkloniti kancerski bol kod većine bolesnika. Lečenje bola, međutim, zahteva strpljenje, poverenje i saradnju bolesnika, porodice i medicinskog tima.

U poliklinici “Medic” terapiju bolu sprovodi specijalista sa onkološkog Instituta iz Sremske Kamenice. Zakazati na broj 021/6041-737