USLUGE  

Smeštaj

Smeštaj je posebno prilagođen za kretanje starih lica sa invalidskim kolicima. Sve prostorije u našem domu za stare su opremljene sistemom za zvučnu signalizaciju a većina soba opremljena je specijalnim krevetima za polupokretna i nepokretna lica, kupatila su takođe prilagođena, polupokretnim i nepokretnim osobama. Ljubazno osoblje je osposobljeno je za negu starih lica tokom 24 sata dnevno, predano brinuci da zadovolji sve potrebe korisnika.

Stručno socijalni rad u domu za stare 

Stručni socijalni rad obuhvata:

Prijem korisnika i pravljenje individualnog plana adaptacije (upoznavanje sa njihovim navikama, željama, potrebama i mogućnostima) na uslove života u domu, kroz individualni i grupni socioterapijski rad.

Podsticanje optimalnih životnih potencijala i rad na prevazilaženju životnih teškoća, poštovanje individualnih razlika, rad na održavanju veza između korisnika i porodice, pomoć u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite, kao i saradnja sa institucijama sistema.

Zdravstvena zaštita korisnika u Domu za stare

Medicinsko osoblje brine o našim korisnicima 24h.

Lekarske vizite su svakodnevne, a medicinske sestre sprovode propisanu terapiju , redovno kontrolišu vitalne funkcije (temperatura, pritisak, puls), previjanje, plasiranje katetera i druge intervencije.

U situacijama kada se naglo pogorša zdravstveno stanje korisnika, pozivamo ekipe hitne medicinske pomoći.

Usluge fizikalne terapije u Domu za stare 

Fizikalna rehabilitacija se sprovodi svakodnevno, a u skladu sa medicinskim indikacijama, i u tome imamo značajne rezultate. Ovaj vid rehabilitacije se sprovodi posle različitih vrsta preloma i povreda, za vreme oporavka posle moždanog udara, kod nepokretnih i ostalih korisnika, radi održavanja kondicije.

Nega i higijena

​Posebna pažnja se posvećuje ličnoj higijeni i nezi. Svakodnevno se obavlja održavanje čistoće podova u sobama, kao i pranje ličnog rublja, peškira, posteljine, garderobe,…

Kulturno-zabavne aktivnosti u domu 

U domu za stare izdvajamo zadovoljstvo korisnika u fizičkom, intelektualnom, i društvenom pogledu i trudimo se da stvorimo prijatno okruženje, i da svaka osoba u domu starih dobije društvo kakvo želi. Cilj organizovanja raznih društvenih programa je da se ponudi korisnicima raznovrsni sadržaj koji će privući i motivisati da se svaki korisnik doma aktivno uključi u pojedine programe i na najlepši način provode svoje slobodno vreme.
Proslavljamo: Novu Godinu, crkvene praznike, krsne slave i rođendan svakog korisnika, pripremamo i proslavljamo zajedno sa našim korisnicima, njihovim porodicama i prijateljima.

Palijativna nega

Palijativno zbrinjavanje je pristup kojim se poboljšava kvalitet života pacijenata suočenih sa neizlečivom bolešću, kao i njihovih porodica, kroz prevenciju i olakšavanje patnji putem ranog otkrivanja i nepogrešive procene i lečenja bola i drugih problema – fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih.

Po posebnom dogovoru i po potrebi, našim štićenicima koji su nepokretni ili boluju od neizlečivih bolesti omogućujemo značajno poboljšanje kvaliteta života po najvišim Evropskim standardima.