Šta podrazumeva pregled fizijatra?

Pregled lekara, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije obuhvata opšti pregled i specijalni deo pregleda. U opštem delu pregleda fizijatar uzima podatke od pacijenta, tzv. Anamneza:
– lični podaci,
– glavne tegobe,
– sadašnja bolest,
– ranije bolesti,
– porodična anamneza
– psihosocijalna anamneza.


Specijalni pregled podrazumeva procenu funkcionalnog stanja pacijenta, kada lekar procenjuje:
stav, držanje tela
hod
– aktivnu i pasivnu pokretljivost kičme i svih zglobova
– tonus, trofiku i snagu mišića
– refleksnu aktivnost
– senzibilitet
– mere se obim i dužina ekstremiteta
– stanje periferne cirkulacije
– test aktivnosti dnevnog života

Uz klinički pregled, ukoliko je potrebno sprovode se dodatna dijagnostička ispitivanja, kao što su:
– laboratorijska ispitivanja (pregled krvi i urina)
– RTG
– CT
 tj. skener
– MR
 (magnetna rezonanca)
– EDg 
(elektromioneurografija – EMNG gornjih i donjih ekstremiteta)
– ultrazvuk mekih tkiva i zglobova

– Doppler krvnih sudova 
vrata, gornjih i donjih ekstremiteta

-Kada je neophodno, dijagnoza se postavlja timski, konsultacijom doktora drugih specijalnosti:neurologa, neurohirurga, ortopeda, reumatologa, vaskularnog hirurga.
Nakon postavljene dijagnoze pravi se individualni terapijski plan, optimalan za svakog pacijenta koji podrazumeva primenu medikamenata, fizikalne terapije i kineziterapije.

Zakažite pregled kod fizijatra