Laboratorija

U našoj laboratoriji se na najsavremenijim aparatima vrši  najpotrebnije laboratorijske analize. Rezultati se izdaju istog dana a u hitnim slučajevima odmah. Ukoliko se neka tražena analiza ne obavlja u našoj laboratoriji, mi uzimamo potreban materijal i šaljemo ga u odgovarajući laboratoriju.  KAKO SE PRIPREMITI ZA DOLAZAK U LABORATORIJU? Za većinu laboratorijskih analiza poželjno je: – […]