ŠTA JE ERGOMETRIJA?

Test opterećenja srca (ergometrija) je postupak kojim se utvrđuje uticaj fizičkog opterećenja na srčani rad. Fizičko opterećenje može dovesti do ispoljavanja poremećaja srčanog rada koji se ne mogu uočiti pri radu srca u miru. Test traje oko 30 minuta.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE KORISTI?

 U cilju otkrivanja, dokazivanja i praćenja koronarne bolesti (postajanja suženja na malim krvnim sudovima srca (koronarne arterije) koj ishranjuju srčani mišić).
 U sklopu otkrivanja i utvrđivanja poremećaja srčanog ritma (aritmija).
 U cilju praćenje efekata i uspešnosti dosadašnjeg lečenja (terapije) .

KAKO SE IZVODI?

 Test se izvodi tako što pacijent hoda na traci za trčanje ili vozi bicikl. Prvo ćete hodati/voziti bicikl sporo, a kako test napreduje, brzina i otpor na biciklu/nagib na traci će se povećavati (fizičko opterećenje raste).
 Tokom testa sve vreme se prati: električna aktivnost srca (pomoću EKG-a); vrednost krvnog pritiska; broj otkucaja srca u minuti i disanje.
 Test traje dok se ne postigne određeni broj otkucaja srca u minuti (određena srčana frekvenca) ili se test prekida u svakom trenutku ukoliko prijavite da test ne možete nastaviti ili da imate neku od sledećih tegoba: bol u grudima, gušenje, vrtoglavicu, nesvesticu, lupanje ili preskakanje srca …

POTENCIJALNI RIZICI

 Veoma retko moće doći do pada vrednosti krvnog pritiska ili poremećaja srčanog ritma.
 Izuzetno retko može doći do nastanka srčanog udara.

PRIPREMA

 Minimum 2 sata pre (preporučuje se i duže) nemojte jesti, piti i pušiti
Možete uzeti lekove (osim ukoliko Vam lekar ne kaže da određene lekova privremeno izostavite).
 Ukoliko koristite pumpice ponesite ih sa sobom i obavestite medicinskog radnika koju bolest pluća imate.
 Obucite udobnu odeću i obujte udobnu obuću (sportsku) kako biste nesmetano mogli da uradite test.

NAKON ERGOMETRIJE

• Nekoliko sekundi ćete stajati, pa ćete sledećih 5 minuta zauzeti ležeći položaj (sve vreme će se i dalje pratiti električna aktivnost srca, krvni pritisak i broj otkucaja srca u minuti).
• Nakon testa možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.

NAZAD