Medic

MEDIC je licencirana zdravstvena i socijalna ustanova opremljena za pružanje specijalizovanih zdravstvenih usluga kao i trajno zbrinjavanje i palijativnu negu starih osoba. Poliklinika i laboratorija se nalazi u širem centru Bačke Palanke pored „Elektrovojvodine“ a u neposrednoj blizini be...